همزمان با ثبت جهانی گل نرگس:

نمایشگاه 30 اثر از 23 هنرمند در نگارخانه برگ برپا می شود

نمایشگاه 30 اثر از 23 هنرمند که حاصل تلاش چندین ماهه آنها در زمینه نقاشی وچیدمان است با عنوان "نرگس" در نگارخانه برگ سازمان زیباسازی شهر تهران، چهارشنبه 18 بهمن ماه 96 کار خود را آغاز می کند.
 

نمایشگاه 30 اثر از 23 هنرمند که حاصل تلاش چندین ماهه آنها در زمینه نقاشی وچیدمان است با عنوان "نرگس" در نگارخانه برگ سازمان زیباسازی شهر تهران، چهارشنبه 18 بهمن ماه 96 کار خود را آغاز می کند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، نگارخانه برگ در عمارت عین الدوله این نمایشگاه را با هدف ارج نهادن به هویت ملی ایران و همزمان با ثبت جهانی گل نرگس برپا می کند. هنرمندان این نمایشگاه با خلق آثار بدیع پرداختند و میراث طبیعت شکوه آمیز و سراسر احساس را در آثارشان تجلی بخشیدند.
رویکرد هنرمندانه به موضوع، درمحل تلاقی ذهن واحساس یکی از ویژگی های قابل تامل آثار این نمایشگاه است. رویکردی طبیعت گرایانه که به واسطه گرایشهای گوناگون در نهایت به رویکردی پست مدرن می انجامد و مسیر را برای نیل به ماهیت هنرمعاصر که از رایج ترین مضامین در آثار هنرمندان معاصر جهان است؛ هموار میسازد.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز چهارشنبه ١٨ بهمن ماه از ساعت 15 عصر در نگارخانه برگ درمیدان هروی خیابان وفامنش، کوچه جمالی شرقی پلاک ١٢ عمارت عین الدوله انجام می شود و بازدید از آن برای عموم همه روزه ازساعت ٩ تا ١٨ امکان پذیر است.

معرفی کتاب

  • فصلنامه "تبلیغات" شماره هجدهم که در تیر ماه نود انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "نگاه زیباسازی، نگاهی مردمی" اختصاص داد       برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه