با طرح های گرافیکی آموزش ایمنی در برابر زلزله ببینیم

سازمان زیباسازی شهر تهران به مناسبت 5 دیماه، روز ایمنی و زلزله اقدام به اکران طرحهای آموزشی و فرهنگی با موضوع ایمنی زلزله کرد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، با توجه به نامگذاری 5 دیماه، سالروز زلزله بم به روز ایمنی و زلزله طرح های فرهنگی با محتوایی مانند: "ساختمان مقاوم، ایمن در مقابل زلزله"، " با آگاهی و آمادگی از خسارت زلزله بکاهیم" ، "برای پیشگیری از خطرات بعدی زلزله، کپسول آتشنشانی در دسترس داشته باشیم" و پیامهای آموزشی تلاش کرده تا ضمن ایجاد آرامش در شهر، اطلاعات و آگاهی شهروندان در خصوص زلزله و نحوه مقابله با آن را در تیرس شهروندان قرار دهد.
گفتنی است این محتوای آموزش به همراه طرح های گرافیکی در 35 بلیبورد و عرشه پل و42 پرتابل به اکران درآمده است.

معرفی کتاب

  • تلفیق هنر با معماری به عنوان دستاوردی بشری در طول تاریخ بزرگترین شاهکارهای ماندگار را برای انسان امروزی به یادگار گذاشته‌است. به عقیده بسیاری همین تلفیق است که معنایی خاص به زندگی و آثار برجا…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه