با طرح های گرافیکی آموزش ایمنی در برابر زلزله ببینیم

سازمان زیباسازی شهر تهران به مناسبت 5 دیماه، روز ایمنی و زلزله اقدام به اکران طرحهای آموزشی و فرهنگی با موضوع ایمنی زلزله کرد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، با توجه به نامگذاری 5 دیماه، سالروز زلزله بم به روز ایمنی و زلزله طرح های فرهنگی با محتوایی مانند: "ساختمان مقاوم، ایمن در مقابل زلزله"، " با آگاهی و آمادگی از خسارت زلزله بکاهیم" ، "برای پیشگیری از خطرات بعدی زلزله، کپسول آتشنشانی در دسترس داشته باشیم" و پیامهای آموزشی تلاش کرده تا ضمن ایجاد آرامش در شهر، اطلاعات و آگاهی شهروندان در خصوص زلزله و نحوه مقابله با آن را در تیرس شهروندان قرار دهد.
گفتنی است این محتوای آموزش به همراه طرح های گرافیکی در 35 بلیبورد و عرشه پل و42 پرتابل به اکران درآمده است.

معرفی کتاب

  • مرحوم دکتر رضا سیروس صبری این کتاب شامل مبانی نخستین برای تجدید حیات مفهوم مدنی شهر و فرهنگ شهری می باشد. سازمان زیباسازی شهر تهران نیز با ارائه این اثر ارزشمند، سعی داشته یپوندی کاربردی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه