فریاد شیری، شاعر و منتقد در خصوص یلدا:

شعر جایگاه ویژه ای در شب یلدا دارد

فریاد شیری، شاعر و منتقد با بیان اینکه شعر در شب یلدا نمادی از جاودانگی زبان فارسی است، گفت: شعر جایگاه ویژه ای در شب یلدا داشته و دارد و یک هنر ملی ما محسوب می شود که پرداخت به آن در بیلبوردهای فرهنگی می تواند این موضوع را دوچندان کند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، شیری با تاکید بر اینکه شب یلدا یا شب چله در فرهنگ عامیانه ایرانیان، شب پیروزی نور و روشنایی بر تاریکی است، ادامه داد: این شب به شب دوستی و زایش معروف است و با توجه به این مفاهیم، مردم شب یلدا را با عناصر و اشیا و خوراکی هایی سر می کنند که نمادی از آن مفاهیم باشند.
او با اشاره به اینکه از دیر باز در تمام مراسم و آداب و رسوم مردمان ایران زمین شعر حضوری پررنگ داشته است. افزود: در اشعار شعرایی مانند حافظ به آداب و رسوم و مراسم فرهنگی مختلف پرداخته شده است. یلدا در شعر شاعران بزرگ ما بسامد بالایی داشته و به عنوان استعاره و نماد و ... به کار گرفته شده .
به گفته این شاعر و منتقد در شعر حافظ که مردم با آن راحت تر ارتباط می گیرند و طبیعی است که در چنین شبی که همه دور هم جمع می شوند تنها شعر می تواند زبان دل همگان باشد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • فصلنامه "تبلیغات" شماره هجدهم که در تیر ماه نود انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "نگاه زیباسازی، نگاهی مردمی" اختصاص داد       برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه