کامل نیا، در خصوص پروژه انقلاب:

بهسازی تاثیر قابل توجهی در زیباسازی فضای شهری دارد

دکتر حامل کامل نیا، مدیرگروه دانشکده معماری، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن تأکید بر اثرگذاری مثبت زیباسازی بر فضای شهری، گفت: اگر زیباسازی های شهری بسیار مفهومی باشد، شاید در استفاده شهروندانی که می خواهند از این فضا استفاده کنند، کارایی که ما فکر می کنیم را نداشته باشد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر حامد کامل نیا بااشاره به اینکه هر محتوایی را که می بینیم چه به آن توجه کنیم و چه توجه نکنیم وارد بینایی ما می شود و در ذهن ما ثبت می شود، افزود: این اتفاق می تواند تا مدت ها مثل یک جریان تکراری در ذهن ما تکرار شود و اثر هیجانی خود را روی ما بگذارد یعنی حال ما را خوب یا بدتر کند، ما را دچار نگرانی یا ما را دچار غم کند، ما را دچار خوشحالی یا مضطرب کند، هر کدام می تواند اتفاق بیفتد.
به گفته این استاد دانشگاه با توجه به این موضوع محتوایی که در معابر شهری برای ما قابل دیدن هست به خصوص چیزهایی که هر روز بخواهیم، ببینیم و از جلوی آن رد شویم طبیعتا می تواند برای همه اثر یکسانی را داشته باشد که منجر به بالا رفتن میزان خشونت و میزان نگرانی و غم شود یا برعکس بالارفتن میزان شادی و خوش بینی افراد شود.
کامل نیا در پاسخ به اینکه در خیابان انقلاب که تحولاتی تاریخی در آن اتفاق افتاده، بهتر است از چه المان ها و مناظر شهری استفاده شود؟ گفت: با خاطره ای که من از خیابان انقلاب دارم، در خیابان انقلاب وقتی رد می‌شود، به جای اینکه ساختمان ها و مناظر شهری را ببیند، ماشین ها و شلوغی و تردد را میبیند.
کامل نیا در پاسخ به اینکه صرف زیباسازی در محله هایی که دارای هویت تاریخی هستند، کافی است یا باید از منظر دیگر به آنها نگاه شود و زیباسازی و بهسازی در آنها انجام شود؟ گفت: من فکر می کنم تأثیری که صرف زیباسازی دارد را می توان از چند منظر بررسی کرد، یکی اینکه در فضای در هم ریخته و شلوغ و آلوده، پنجره ای باز می کند به سمت فضایی که سبز و زیباست و سلیقه در آن به کار رفته، همین خودش کمک کننده است، اینکه این زیباسازی ها بسیار مفهومی باشد، شاید در استفاده شهروندانی که می خواهند از آنجا استفاده کنند کارایی که ما فکر می کنیم را نداشته باشد.
کامل نیا درباره اینکه بهسازی و زیباسازی چقدر می تواند روی حفظ هویت محله های قدیمی تاثیرگذار باشد،ادامه داد: این اتفاق می تواند تاثیرات بسیاری به دنبال داشته باشد به خصوص اگر با همان چارچوب بافت قدیمی خودش بازسازی شود.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه