دکتر ابوطالب حافظی در خصوص پروژه بهسازی محور شهرری:

استفاده از نمادهای حرم عبدالعظیم در فضای شهر بسیار آرامش بخش است

دکتر ابوطالب حافظی، رئیس مدرسه دارالفنون با بیان اینکه در شهرری می توان از سر دَر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به گونه ای الگو گرفت و در فضا تکثیر کرد گفت: المان هایی که طبیعت حرم و نمادهای تهران قدیم را دارند را بر روی دیوارها کار کرد که بسیار آرامش بخش است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر حافظی، به المان هایی که در مناطق تاریخی باید مورد استفاده قرار گیرد، اشاره کرده و ادامه داد: مناطق تاریخی مانند خیابان ناصرخسرو به نوعی ترکیبی از معماری اسلامی و ایرانی است، دارالفنون نیز به عنوان نماد هویت اسلامی و ایرانی است، کاشی ها، سر دَر و آجرها و همچنین فضای ساختمان، ترکیب پنجره ها و راهروهای طولانی، نماد ایرانی هستند لذا فکر می کنم ساختمان دارالفنون می تواند برای معماری اسلامی و ایرانی در تهران و کل کشور الگویی باشد.
به گفته رئیس مدرسه دارالفنون در شهرری هم می توان از سر دَر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی نیز به گونه ای الگو گرفت و در فضا تکثیر کرد؛ المان هایی که طبیعت حرم و نمادهای تهران قدیم را دارند را بر روی دیوارها کار کنید که بسیار آرامش بخش است.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه