حمید شانس، هنرمند مجسمه ساز:

فرهنگ و هنر باید به سمت مشارکت مردمی حرکت کند

حمید شانس پیشکسوت مجسمه سازی شهری با اشاره اینکه مهمترین قدم در عرصه فرهنگ و هنر حرکت به سمت مشارکت مردم و مسولیت دادن به آن‌ها است، ادامه داد: نباید از نقش فرهنگسراها در تربیت هنرمندان و جذب مشارکت شهروندان غافل شد؛ فرهنگسراها باید به مکانی برای آموزش مشارکت‌های مردمی و مسوولیت پذیری مردم تبدیل شود.
 

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران او با اشاره به برنامه شهرداری تهران در دوره جدید گفت: نباید به عرصه فرهنگ و هنر با نگاه سودآوری نگریست حتی در سرمایه سالارترین کشورهای جهان هم بخش‌هایی وجود دارد که از دسترس سرمایه گزاران و بخش‌های خصوصی مصون مانده است.
این مجسمه ساز درباره احساس شخصی خود از ساخت مجسمه‌های شهری گفت: من شخصاً تا زمانی که با مجسمه کار می‌کنم ارتباط دارم بعد از آن این مجسمه خاکستر تجربه من است اما آن مجسمه زندگی دوباره‌ای در سطح شهر آغاز می‌کند، آنجا جزو خاطره جمعی مردم می‌شود.
به گفته شانس برای من کیفیت مطرح است اما در شهر کیفیت مطرح نیست و نقش آن مجسمه در محیط است که اهمیت دارد و از آن یک اسطوره جدی با عنصر فراموش شده می‌سازد.
گفتنی است مجسمه هایی چون شریعتی، ابن سینا، سیمون بولیوار، صنیع خاتم و .... از جمله آثار حمید شانس هستند که در سال های گذشته در مکان های مختلف تهران جانمایی شده اند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مولف : حسن صادقی نایینی سال چاپ: ۱۳۹1 شهر و فضـای شهری، از جنبه های مشترک بین شهروندان محسـوب می گـردد که شامـل مجموعـه ای از نیازها، تقابل و تعـاملات اجتماعـی می شـود. در این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه