رضا علیخانی شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران:

تاثیر نقاشی دیواری بر ذهن مخاطب غیر قابل انکار است

شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران گفت: نقاشی دیواری همیشه در مقابل دید عموم قرار دارد به همین منظور معتقدم حتی اگر نقاشی دیواری به صورت مستقیم بر روی مخاطب تاثیر نگذارد اما ناخودآگاه مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، رضا علیخانی شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران با اشاره به برگزاری دو سالانه دیوار نگاری در شهر تهران اظهار داشت: طرحم یادمان شهدا بود که به منظور طرح هایی که در فراخوان ارائه داده بودند، انتخاب کردم.
او افزود: برای اینکه چالش جدیدی در شهر تهران ایجاد کنم طرح یادمان شهدا را برگزیدم به این منظور که نقاشی یادمان شهدا همیشه متشکل از تصویر چند شهید خاص بر دیوارها بود.
فارغ التحصیل رشته نقاشی ادامه داد: به دلیل اینکه تعداد چهرهی شهدا زیاد بود به همین منظور تصمیم گرفتم به جای کار کردن بر روی یک چهره خاص، تصویری متشکل از چهره بسیاری از شهدا نقاشی کنم.
به گفته علیخانی دوست داشتم که ایده طرحی که در ذهنم بود با معماری و فضای دیواری که در فراخوان معرفی کرده بودند همخوانی و سازگاری داشته باشد به همین منظور ایده را با فضای معماری و محیط پیرامون هماهنگ کردم.
او با بیان اینکه قرار است نقاشیم در منطقه یک میدان نوبنیاد شهرک شهید چمران اجرایی شود، گفت: این مکان یک شهرک سازمانی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی است که در گذشته عکس شهدای نیروی زمینی و کسانی که در اوایل انقلاب به شهادت رسیده اند بر روی دیوارهای آن کار شده بود اما به دلیل اینکه سطح کیفی آن بسیار پایین بود و با معماری و فضای اطراف همخوانی نداشت تصمیم گرفتم تصویرم را به گونه ای نقاشی کنم که حرف تازه ای برای مخاطب به همراه داشته باشد.
شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران با اشاره به نقش نقاشی دیواری در بهبود فضای شهری، افزود: اگر نقاشی ها اصولی انجام شود می تواند تاثیر مثبتی در جامعه داشته باشد اما اگر بر روی طرح ها کار کارشناسی به درستی انجام نشود می تواند برعکس عمل کند و در جامعه تاثیر منفی داشته باشد.
علیخانی ادامه داد: اگر طراح ایده را به صورت کلی اجرایی کند و همچنین شورای سیاست گذاری برای انتخاب اثر همه جوانب کار را در نظر بگیرد می تواند تاثیر خوبی بر جامعه داشته باشد اگرچه معتقدم کاری که انتخاب می شود در مرحله اجرا هم باید انسجام خود را حفظ کند.
فارغ التحصیل رشته نقاشی گفت: نقاشی دیواری شهری از زمانی که آغاز شده به صورت صد درصدی بر ذهن مخاطب تاثیرگذار بوده به گونه ای که اگر نقاشی دیواری در دهه 80 را با نقاشی دیواری دهه های 60 و 70 مقایسه کنیم متوجه می شویم که ظاهر شهر با نقاشی های دیواری تغییر کرده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب مذکور به  همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران به سه زبان فارسی،انگلیسی و عربی  در اواخر سال 1390 در سه هزارنسخه به چاپ رسید.کتاب حاضر شرح حال تصویری تهران قدیم و امروز میباشد ،که توسط…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه