دکتر ایمانی جاجرمی، درخصوص پروژه پیرایش و بهسازی محور انقلاب- بخش نخست:

برنامه اصلی زیباسازی باید برای عابران پیاده باشد

دکتر ایمانی جاجرمی استاد جامعه شناسی شهری ضمن تأکید بر حضور جامعه شناس و انسان شناس شهری در کنار تیم زیباسازی شهر تهران، گفت: اقدامات زیباسازی تهران گویی برای کسانی انجام می شود که در خودرو نشستند یعنی اگر سوار خودرو حرکت کنید، می توانید اقدامات زیباسازی را ببینید در حالی که باید برنامه اصلی زیباسازی، عابران پیاده باشند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر حسین ایمانی جاجرمی با اشاره به اینکه المان ها و مولفه های هویتی تهران باید تاریخی و فرهنگی باشند، اظهار کرد: قاعدتاً باید دستگاه مدیریت شهری، یک برداشت و تعریف دقیقی از مساله هویت، تاریخ و جایگاه تهران داشته باشد یعنی ما بدانیم که المان های تهران چیست، اگر می خواهیم فرضا کاری کنیم که وقتی افراد در آن محیط و فضا قرار می گیرند بدانند که این یک فضای خاص است و برای خود تعریف مستقل دارد، یک فضای مدرن جهانی مثل هر فضایی نیست، چون می دانید که ما فضاهای بدون هویت داریم، یعنی توسعه های شهری جدید فرقی نمی کند که کجا باشد، تقریبا همگی هم شکل هستند، این بسیار مهم است که المان ها و مولفه های هویتی تهران که عمدتا هم باید مولفه های تاریخی و فرهنگی باشد را مشخص کنیم، سپس در یک سطح پایین تر به سراغ محورها و خیابان ها برویم.
او ادامه داد: باید در نظر داشته باشیم که خیابان انقلاب یا خیابان شاه رضا، چه تاریخی داشته است، مثلا ما می دانیم که بخشی از آن خندق تهران بوده، بنابراین می توانیم یک المان هایی را از این تهران تاریخی و تهران ناصری بگیریم، یا اولین نوسازی ها یا مدرن سازی های ایران به طور مشخص در این خیابان اتفاق افتاده مثل تاسیس دانشگاه تهران و لاله زار نو و هتل لاله که وارطان ساختند، که لایه تاریخی دوم محسوب می شود.
این جامعه شناسی شهری گفت: خیابان انقلاب یک نقشی در حوادث 28 مرداد و انقلاب داشته و بسیاری از تظاهرات و درگیری ها در این خیابان اتفاق افتاده که لایه تاریخی سوم به حساب می آید، اگر چنین تحلیلی پشت زیباسازی باشد، می توان راجع به این مساله صحبت کرد که اگر ما خواستیم فرضا در خیابان انقلاب اقدام زیباسازی کنیم از چه مولفه ها و المان هایی استفاده کنیم،
ایمانی جاجرمی به ضرورت برنامه ریزی برای اقتصاد خیابان انقلاب نیز اشاره و خاطرنشان کرد: قسمت مهمی از خیابان انقلاب کسب و کار است لذا باید برای مساله اقتصاد خیابان فکری درست داشته باشیم و آن خیابان را جذاب کنیم، به گونه ای که جمعیت را بکشاند و کاری کند که جمعیت مکث و تماشا کنند.
او نسبت به اقدامات زیباسازی شهر تهران نقدی وارد کرد و گفت: اقدامات زیباسازی تهران گویی برای کسانی انجام می شود که در خودرو نشستند یعنی اگر سوار خودرو حرکت کنید، می توانید اقدامات زیباسازی را ببینید در حالی که باید برنامه اصلی زیباسازی، عابران پیاده باشند.
ایمانی جاجرمی افزود: من دیدم قسمت کوچکی از خیابان های شهرهای توسعه یافته مربوط به رانندگان خودرو است و بخش عمده از کاری که می کنند برای عابر پیاده است و آن را هدف قرار دادند که توجه او را جلب کنند و او بایستد و نگاه کند و فکر کند، در حقیقت خیابان برای او تجدید خاطره و جذاب باشد، باز دوباره به آنجا برگردد. به همین دلیل باید یک جامعه شناس و انسان شناس شهری حتماً کنار تیم زیباسازی باشد تا گفت وگوها صورت گیرد و بتواند کاری با کیفیت بالاتری عرضه کند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب مذکور به  همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران به سه زبان فارسی،انگلیسی و عربی  در اواخر سال 1390 در سه هزارنسخه به چاپ رسید.کتاب حاضر شرح حال تصویری تهران قدیم و امروز میباشد ،که توسط…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه