مدیرعامل سازمان زیباسازی در مراسم رونمایی از آثار برگزیده کمپین "همه واقف باشیم":

اکران پیام های فرهنگی بر روی ۴۰۰ سازه شهر تهران

دکتر عیسی علیزاده "مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران" گفت: پیام های مربوط به حوزه وقف به زبان هنر و گرافیک با هدف فرهنگ سازی و آشنایی شهروندان با فرهنگ وقف در هفته ی وقف روی ۴۰۰ سازه ی تبلیغاتی سطح شهر اکران می شود.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، عیسی علیزاده در مراسم رونمایی از آثار برگزیده "کمپین واقف باشیم" که امروز در محل سازمان اوقاف برگزار شد با اشاره به اینکه یکی از رسالت های سازمان زیباسازی شهر تهران فرهنگ سازی در حوزه حقوق شهروندی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم است، ادامه داد: سازمان زیباسازی در مناسبت های مختلف از فضاهای شهری برای فرهنگ سازی در مورد موضوع های خاص استفاده می کند.
او با بیان اینکه کمپین واقف باشیم پس از مسابقات قرآنی و دهه کرامت سومین برنامه مشترک سازمان زیباسازی و سازمان اوقاف است، افزود: بدون تردید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نقش مهمی در گسترش فرهنگ وقف دارد به همین منظور اکران پیام های فرهنگی می تواند تاثیر بیشتری در بحث فرهنگ سازی داشته باشد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: این سازمان به منظور برگزاری کمپین واقف باشیم یک شورای تخصصی زیر نظر شورای عالی قرآنی در این حوزه تشکیل داد تا موضوعات مرتبط با شهروندان برای معرفی در حوزه وقف استخراج شود چراکه ما به دنبال موضوعاتی بودیم که وقف را به مردم معرفی کنیم.
به گفته علیزاده هدف از برگزاری این کمپین پرداختن به تمام زوایای وقف نیست، اما با توجه به اینکه در تقویم کشور هفته ای به نام وقف نام گذاری شده است از این فرصت استفاده کردیم تا پیام هایی مرتبط با حوزه وقف را برای شهروندان برگزار کنیم.
او ادامه داد: به همین منظور کارگاه سه روزه ای در شهر شیراز به میزبانی اداره کل اوقاف استان فارس برگزار کردیم و پیام های کاربردی در آن انتخاب شد،جا دارد در این خصوص از این سازمان تشکر کنیم.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تاکید کرد: سازه های فرهنگی شهر رسانه ای اجتناب ناپذیر هستند به گونه ای که همه شهروندان در طول روز با آن در ارتباط هستند و اگر یک پیام مشترک از سوی این سازه ها به مردم منتقل شود قطعا می تواند تاثیر خوبی در بحث فرهنگ سازی داشته باشد.
علیزاده یادآور شد: از ظرفیت و زبان هنر پیام های ساده استخراج می شود به همین منظور در خصوص موضوع وقف هم از هنر کاریکتاور استفاده کردیم.
او با تاکید بر اینکه در هفته وقف از ظرفیت هنر برای آشنایی مردم در حوزه های وقف آموزش، پژوهش و ورزش استفاده شده است، گفت: اگرچه نقش ما در این زمینه بسیار کم بود اما این اولین و آخرین برنامه ما با سازمان اوقاف نخواهد بود به همین منظور امیدواریم سازمان اوقاف با تعامل استان های دیگر کشور محتوای تولید شده را مورد استفاده قرار دهد.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه