محمداسماعیلی اسکندری، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران:

بازخورد مردم در مواجه با نقاشی دیواری مثبت است

محمداسماعیلی اسکندری، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران گفت: طرحی که برای نقاشی دیواری می دهم باید با نقاشی روی بوم ساختار و هماهنگی داشته باشد به همین منظور خط فکری و خط سیر را در این دو مورد دنبال می کنم.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، محمد اسماعیل اسکندری تربقان با اشاره به برگزاری دوسالانه دیوارنگاری در شهر تهران اظهار داشت: پارکی در یوسف آباد وجود دارد که زمین بازی بچه ها در مقابل آن قرار دارد به همین منظور با توجه به فضایی که روبروی آن است طرح خودم را با الهام از آن فضا کشیدم.
او افزود: هدف اصلیم از این طراحی هماهنگ سازی و ایجاد فضای بهتر برای دید بچه ها بوده است با این کار به دنبال ایجاد شور و نشاط در فضای شهری و به ویژه برای بچه ها بودم.
فارغ التحصیل رشته هنر با اشاره به نقش نقاشی دیواری در بهبود فضای شهری گفت: در حقیقت اینکه بتوان فضای بصری شهر را با این نقاشی ها برای عموم بهتر کرد خود می تواند تاثیر گذاری بسیار خوبی بر ذهن مخاطب داشته باشد.
شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران ادامه داد: نقش مهم نقاشی های دیواری و فضاسازی های شهری اگر با محیط اطراف هماهنگ باشد می تواند تاثیر بیشتری بر مخاطبان داشته باشد.
اسکندری گفت: براساس تجربه ای که در کار قبلی داشتم بازخورد مردم بسیار مثبت ارزیابی شده و خیلی جالب است که مردم از این اتفاق بسیار خوشحال هستند و از مسئولانی به خاطر این کارها تشکر می کنند.
به گفته او زمانیکه برای یکی از نقاشی ها اتفاقی میافتاد و من برای ترمیم می روم مردم من را به ادامه کار تشویق می کنند که بسیار برایم جالب است.
فارغ التحصیل رشته هنر اضافه کرد: زمانی که رنگ وارد فضای شهری می شود می تواند در زندگی مردم نقش بسزایی داشته باشد به گونه ای که در بسیاری از مواقع همین رنگ های مختلف می تواند به مردم روحیه بدهد.
اسکندری یادآور شد: به نظرم رسالت نقاشی رساندن پیام خاصی به مخاطب نیست بلکه ایجاد فضایی شاد برای روحیه وی است به همین منظور به عنوان یک هنرمند وظیفه خود می دانم که کاری برای شهر خودم انجام دهم.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه