با برگزاری کارگاه طراحی گرافیک و کاریکاتور وقف در شیراز

60 شرکت کننده از سراسر کشور آثار خود را ارائه کردند

60 شرکت کننده کارگاه طراحی گرافیک و کاریکاتور وقف در شیراز آثار خود را ارائه کردند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، کارگاه طراحی گرافیک و کاریکاتور با موضوع "وقف" که از 10 آبان در شهر شیراز در حال برگزار است، با حضور شرکت کنندگان تا روز 15 آبان ماه ادامه دارد.
گفتنی است آثار ارائه شده از سوی مصطفی اسداللهی، سید مسعود شجاعی طباطبایی و محمدرضا دوست محمدی مورد بررسی قرار میگیرد و آثار منتخب کارگاه برای اکران در سازه های شهری بهره برداری خواهد شد.
لازم به ذکر است سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری سازمان اوقاف و امورخیریه، با انتشار فراخوانی از تمامی طراحان گرافیک و کاریکاتوریست‌های حرفه ای سراسر کشور دعوت کرد تا با اراسال نمونه اثر چاپ شده در این کارگاه شرکت کنند.
همچنین آثار تولیدی برای اکران در شهر تهران پس از داوری و تایید اساتید در سه رده A، B وC توسط سازمان زیباسازی شهر تهران خریداری خواهند شد.

تبلیغات فرهنگی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه