صفورا استکی، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری:

با توجه به بافت سنتی منطقه 19 طرح یادمانی شهید را ارائه کردم

صفورا استکی، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری گفت: طرحی که در این دوسالانه ارائه دادم یک طرح یادمانی مربوط به دو شهید بود و قرار شد که در منطقه 19 بر روی دیوار نقاشی شود.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، استکی با تاکید براینکه با توجه به بافت سنتی منطقه 19 طرح یادمانی شهید را برای آن مناسب دیدم، افزود: نسبت به رنگ و فرم هایی که در نقاشی به کار رفته سعی کردم که نقاشی دید متفاوت تری داشته باشد به همین منظور در کارم از پرته های بسیار بزرگی که در خیابان ها وجود دارد، فاصله گرفتم.
او با بیان اینکه در کارم فرهنگ رزمندگی و ایثار به خوبی نمایان شده است. ادامه داد: در طرحم از فیگورهای نشسته شهدا در کنار هم استفاده کردم تا با این اتفاق مردم با منش شهدا و راه و روش زندگی آنها آشنا شوند.
به گفته این نقاش هنرمند تلاش کردم که در این دو سالانه از ارائه طرح های تکراری بپرهیزم و همچنین سعی کردم که از رنگ و فرم محیط به گونه ای بهره بگیرم که نه تنها در تضاد با محیط نباشد بلکه در جهت آرام سازی و رساندن پیام به مخاطب و متناسب با فرهنگ مردم انتخاب شود.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه