نسیم خواجوی، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری:

طرح را با الهام از هنر ایرانی_ اسلامی طراحی کردم

نسیم خواجوی، هنرمند شرکت کننده در چهارمین دوسالانه دیوارنگاری با بیان اینکه هنر می تواند فضای شهر را برای حضور شهروندان تلطیف کند، گفت: اثر ارائه شده در این دوره از دوسالانه دیوارنگاری را با الهام از هنر ایرانی_اسلامی طراحی کردم.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این هنرمند با بیان اینکه رنگ فیروزی به کار رفته در این کار برگرفته از معماری اسلامی است، گفت: طراحی صلوات مبنای کاری بودی که در دوسالانه ارائه کردم، تلفیقی از خط نوشته با قابی که از هنر معماری ساختمان مساجد الهام گرفتم.
او با تاکید براینکه تلاش کردم در کارم هم هنر ایرانی_اسلامی را به خوبی برجسته کنم و هم لحن مخصوص به خودم را در آن رعایت کنم، ادامه داد: از بچگی به هنر خوشنویسی علاقه داشتم با دیدن معماری به کار رفته در مساجد و تحت تاثیر تایپوگرافی مساجد و معماری تصمیم گرفتم در این دوره از این دوسالانه طرحی تلفیقی از آن ارائه کنم.
به گفته این هنرمند شکل و بیان جدیدی از حروف در کنار رنگ های به کار رفت در مساجد می تواند حال و هوای بهتری به شهر بدهد و از تلفیق این چنده ایده که در ذهنم بود مجموعه ای را با عنوا صلوات طراحی کردم.
خواجوی با تاکید بر اینکه حضور هنر در فضای شهر می تواند حال و هوای بهتری به شهروندان بدهد، گفت: اگر این هنر تلفیقی از هنر ایرانی_اسلامی باشد قطعا تاثیرگذاری بیشتری به دنبال دارد.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه