فراخوان طراحی نورپردازی به مناسبت استقبال از بهار 97 منتشر شد


فراخوان طراحی نورپردازی به مناسبت استقبال از بهار 97 منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، با توجه به اینکه سازمان زیباسازی درنظر دارد به مناسبت استقبال از بهار سال 1397 اقدام به نورآرایی و اجرای المان نوری با رویکرد استفاده از خطوط نوری برروی پل های سواره و فضاهای عمومی سطح شهر نماید، این فراخوان را منتشر کرد.
به این وسیله از طراحان و علاقه مندان دعوت می شود درصورت تمایل طرح های پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان آذر ماه 1396 به معاونت فنی و طراحی شهری این سازمان ارسال نمایند.
گفتنی است طرح های ارسالی توسط کمیته ای متشکل از اساتید و متخصصین مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و درصورت تایید و انجام فرآیند تهیه نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی ، متره و برآورد هزینه اجرا، به ازای هر طرح حداکثر مبلغ 25.000.000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
گفتنی است مالکیت و امتیاز اجرا و تکثیر طرح ها متعلق به سازمان زیباسازی است.

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش2 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1389 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:60.000 ریال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه