سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری حوزه هنری اکران کرد:

طرح های فرهنگی در محکومیت فاجعه میانمار

سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری حوزه هنری طرح های فرهنگی در محکومیت فاجعه میانمار را اکران کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این طرح های فرهنگی با هدف محکوم کردن فاجعه کشتار مسلمان میانمار از سوی حوزه هنری طراحی و در اختیار سازمان زیباسازی قرار گرفته است.
با توجه به ابعاد جهانی این فاجعه 60 عرشه بیلبورد به اکران این طرح های فرهنگی اختصاص پیدا کرد که در آن ضمن محکوم کرد این اقدام اسفبار، هنرمندان با طرح های فرهنگی خود به حمایت از مسلمانان میانمار و روهینگیایی پرداختند.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه