نازنین خسرونیا، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری:

افزایش ارتباط مردم با هنر نتیجه دوسالانه دیوارنگاری تهران است

نازنین خسرونیا، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران را باعث افزایش ارتباط مردم با فضاهای هنری دانست.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، نازنین خسرو نیا، هنرمند نقاش چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران را رویدادی در راستای افزایش ارتباط مردم با فضای هنری دانست و در این باره گفت: با توجه به اینکه در جامعه امروز ما مردم تعامل چندانی با فضاهای هنری و تجسمی ندارند، من فکر می کنم که دوسالانه دیوارنگاری تهران می تواند باعث افزایش تعاملات و آشنایی مردم شود.
او افزود: به طور حتم حضور آثار نقاشی برجسته در سطح شهر و با ابعاد دیوارهای شهری باعث می شود که رنگ و شادمانی به زندگی مردم وارد شود لذا می توان گفت که این دوسالانه و آثارش در مردم ایجاد امید می کند به خصوص که امسال سطح کارها از نظر من بسیار خوب بود.
این هنرمند نقاش سطح دوسالانه دیوارنگاری تهران را نسبت به دوره های قبل بهتر خواند و تصریح کرد: برخلاف دوره های گذشته که عموما آثار بر مبنای تصویر سازی بود، امسال اغلب کارهای دوسالانه نقاشی گونه بود به همین خاطر فکر می کنم سطح بهتری از کارها را شاهد هستیم.
خسرونیا درباره اثر ارسالی خود به چهارمین دوسالانه دیوارنگاری تهران توضیح داد و گفت: "نیلگون" نام اثری است که من برای این دوسالانه ارسال کردم و در آن سعی کردم که فضای دیوار پیشنهادی را با رنگ های بیشتری تزئین کنم تا شکل بی روح آن دچار تغییر و تحول شود.
او در خصوص نحوه اجرای این اثر بیان کرد: عمده کاری که من در این اثر انجام دادم مربوط به فرم های انتزاعی بود که عموما در اغلب آثارم وجود دارد.
این هنرمند، ایجاد حس سرزندگی و شادمانی را از نتایج آثار دوسالانه دیوارنگاری خواند و افزود: از نگاه من اغلب کارهای این دوره حس امید و شادمانی را به جامعه القاء می کنند البته من در اثرم از حس تعلیق نیز استفاده کردم اما معتقدم که این اثر سرزندگی و امیدواری را نیز در دل خود دارد.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه