سیدمحمود شعیبی، در دومین روز از همایش علمی و پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران:

سازمان زیباسازی با استفاده از متخصصان توانسته هنر را در شهر گسترش دهد

سیدمحمود شعیبی، در دومین روز از همایش علمی و پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران با بیان اینکه جنبش نقاشی دیواری تهران از دهه 80 در شهر شکل گرفت، گفت: این جنبش در حالی که دغدغه هیچ یک از مدیران شهری این شهر نبود، نیست و نخواهد بود در سازمان زیباسازی شهر تهران توسط عده ای متخصص شکل گرفت.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران سیدمحمود شعیبی ادامه داد: باید در خصوص نقاشی دیواری نکات کلیدی که در همه واژه های مطالعات، قضاوت و دیدگاه ها وجود دارد را به خاطر بسپاریم چراکه نقاشی دیواری یک نقاشی معاصر است.
عضو هیات انتخاب آثار دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران با تاکید بر اینکه مدیریت شهری برای جریان هنری امروز فعالیت هایی انجام می دهد، گفت: همه کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند خود متخصص هنر شهری هستند در حالی که معتقدم دیگران در عرصه های غیر هنری هیچ خدمتی که به هنر نکردند، ضربه های بسیار سنگینی هم به بدنه آن وارد کردند.
شعیبی با اشاره به اینکه در جریان آکادمیک بر روی جنبش های هنری تهران هیچ مطالعه فصل بندی شده ای انجام نشده است، تصریح کرد: بسیاری از سوال های مطرح شده بر محورهای تعریف شده حوزه هنر کلیشه ای است در حالی که قالب ها بسیار فربه، علمی و درجه یک و همچنین واژه ها بسیار درست هستند در حالی که محتوا صفر است.
او یادآور شد: آنچه در گذشته در مقالات وجود نداشت اما امروز با توجه به دستاوردهای خوب جنبش پژوهشی مورد توجه قرار می گیرد و باعث می شود که بسیاری از مسائل با این امر تکمیل شود.
عضو هیات انتخاب آثار دوسالانه دیوارنگاری شهر تهران با اشاره به نکته دیگری که در حوزه نقاشی دیواری وجود دارد، گفت: پایه ها و دغدغه هایی که در جریان نقاشی دیواری در سال های اول شکل گیری جنبش تدوین شده همه بر اساس مبانی علمی، هنری دغدغه و دسته بندی هایی است که در بسیاری از مقاله ها مطرح می شود.
شعیبی با بیان اینکه 15 سال طول کشیده که جامعه هنری ما به هوش بیاید که یک جریان به عنوان نقاشی دیواری وجود دارد، گفت: بدون تردید در جریان مطالعات، انتقادات و به قضاوت کشیدن نقاشی دیواری عمدتا رفتارها نقش دارند.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه