اصغرکفشچیان‌مقدم، در دومین روز از همایش علمی و پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران:

اقدامات سازمان زیباسازی در زمینه فعالیت های هنری ارزشمند است

اصغرکفشچیان مقدم در دومین روز از همایش علمی و پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران گفت: در کشوری که هیچ نهادی مسئولیت کارهای پژوهشی را انجام نمی دهند و متولی اصلی آن هم در این خصوص سرمایه گذاری نمی کند اما سازمان زیباسازی علی رغم اینکه در زمینه هنر وظیفه ای ندارد اما در این خصوص اقدامات ارزشمندی انجام داده است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران اصغر کفشچیان مقدم با بیان اینکه اگرچه همایش های علمی و هنری بازار داغی ندارد، ادامه داد: اما در 15 سال گذشته تاکنون علاقمندان زیادی به هنر نقاشی دیواری و مطالعات علمی و پژوهشی این حوزه توجه کردند.
او با بیان اینکه وضعیت جامعه ما پژوهش محور و بنیاد محور نیست، افزود: سالهاست که گروهای مختلفی با سازمان زیباسازی شهر تهران همکاری خوبی دارند به همین منظور معضل های این حوزه را سنگین ارزیابی نمی کنم.
کفشچیان مقدم با بیان اینکه سازمان زیباسازی شهرداری تهران نسبت به دیگر نهادهای کشور به امر پژوهش توجه بیشتری داشته که این امر بسیار ارزشمند است.گفت: با وجود همه نقص هایی که در برخی از اقدامات سازمان زیباسازی قرار دارد اما این سازمان قوت هایی هم داشته که مهمترین آن ضرورت داشتن معاونت پژوهشی و فرهنگی در سازمان است.
به گفته او در 15 سال گذشته در حوزه نقاشی دیواری کارهای بزرگی توسط این سازمان صورت گرفته که با حوزه های دیگر هنری مانند نقاشی که انجمن بسیار عریض و طویلی دارد متفاوت است.
کفشچیان مقدم ادامه داد: امروزه در حوزه نقاشی تعداد نقاشان سراسر کشور بیش از 100 هزار نفر است در حالی که در حوزه نقاشی دیوار تعداد این هنرمندان بسیار کم است اگرچه با وجود این موضوع در حوزه نقاشی دیواری و امر پژوهش استارت بسیار ارزشمندی زده شده است.
او با بیان اینکه ارتباط نقاشی با ساختارهای جامعه شناسی در حال بررسی است، تصریح کرد: نباید فعالیت هایی که در حوزه پژوهش نقاشی دیواری انجام شده را دست کم بگیریم چراکه اقدامات سازمان زیباسازی در حوزه پژوهش نقاشی دیواری با وجود همه نواقص و کاستی ها بسیار بزرگ بوده است.
کفشچیان مقدم یادآور شد: همه آثار ارائه شده در شهر تهران بر اساس یک الگوی مدون و خوب نبوده به همین منظور معتقدم که جایگاه پژوهش در هنر و ساختار کلان کشور در رتبه خوبی قرار ندارد به گونه ای که امروزه برای یک تیم دسته سومی فوتبال هزینه های زیادی انجام می شود اما پژوهش در کشور ما جایگاهی ندارد.
به گفته او در سال های گذشته سازمان زیباسازی در بخش پژوهشی کارهایی زیادی انجام داده که ارزش دیده شدن را دارد، دوستان ما در سازمان زیباسازی و شورای سیاست گذاری متوجه شده اند که ارزش و جایگاه یک کار عملی باید به اندازه یک کار پژوهشی باشد که خود این گام بسیار بزرگ است.
کفشچیان مقدم با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در حوزه زیرساخت های دولتی انجام نشده است، گفت: در سند چشم انداز 20 ساله ایران برای هنر و هنرمند جایگاهی دیده نشده است به همین منظور معتقدم در این خصوص هنوز به مصادیق درستی دست پیدا نکرده ایم.

او با اشاره به اینکه سلیقه ها در حوزه هنر عموما به روند کار پژوهشی غلبه میکند، تصریح کرد: امیدوارم در 5 سال آینده دوسالانه دیوارنگاری، برای رفع آسیب ها مطالعاتی انجام شود تا بدین امر بتوانیم نقاشی دیواری را به خوبی ترسیم کنیم.
کفشچیان مقدم با بیان اینکه معتقدم هر دیوار خالی در شهر تهران نباید نقاشی شود، افزود: آرزو دارم که در 5 سال آینده هیچ دیواری در شهر تهران نقاشی نشود و تنها بر روی نقاشی های دیواری گذشته اقداماتی صورت گیرد.
او گفت: از همه مسئولانی که در سازمان زیباسازی در زمینه پژوهش اقدامات خوبی انجام داده اند قدردانی می کنم چراکه کارکرد سازمان زیباسازی رویکردهای متفاوتی داشته است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مطالعه، بررسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های اجرایی کاربرد رنگ در منظر شهری با توجه به نیاز شهرداری به تحقیقات در حوزه رنگ ‌آمیزی شهری، پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل‌های اجرایی کاربرد رنگ در منظر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه