فهیمی فر در همایش علمی و پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران:

نقاشی دیواری با توجه به قدمت کهن در تاریخ ایران می تواند یک الگوی فرهنگی باشد

فهیمی فر، عضو هیات علمی بخش پژوهشی چهارمین دو سالانه دیوار نگاری گفت: نقاشی دیواری قدمت بسیار کهنی در تاریخ ایران دارد به گونه ای که به یک الگوی فرهنگی تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، اصغر فهیمی‌فر، در همایش علمی و پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران با اشاره به اینکه مهمترین موضوع چهارمین دوسالانه دیوارنگاری بحث تاپ گردهای اجتماعی دیوارنگاری و نقاشی دیواری است، ادامه داد: در حال حاضر نقاشی دیواری به شکل گیری آثاری بسیار ارزشمند تبدیل شده به گونه ای که به موازات آن مطالعات اجتماعی بسیاری اتفاق افتاده است.
عضو هیات علمی بخش پژوهشی چهارمین دو سالانه دیوار نگاری با تاکید براینکه در سال های گذشته نقاشی دیواری به صورت خود جوش اتفاق افتاده اما تاثیرات خود را بر روی مخاطب داشته است، تاکیدکرد: به همت برخی از استادان، مطالعاتی در خصوص رشته تحصیلی نقاشی دیواری انجام شد به گونه ای که هم اکنون این رشته تحصیلی به صورت یک درس تدوین شده است.
او با اشاره به کارکردهای اجتماعی دیوار نگاری و نقاشی دیواری گفت: نقاشی گونه های مختلفی از جمله نقاشی روی بوم، سه پایه، نقاشی روی اشیاء، منسوجات و ... دارد که نقاشی دیواری ذیل دیوار نگاری مطرح و در حوزه های مختلفی از جمله سنگ نگاری، نقش برجسته، گچ بری و غیره هم مورد توجه قرار دارد.
به گفته این استاد دانشگاه، دیوار نگاری در دوره معاصر و مدرن فاقد یک چارچوب و الگوی فرهنگی بوده به همین منظور هنر ما در این دوران ها سنت فلسفه ای با خود به همراه دارد.
فهیمی فر با بیان اینکه نقاشی دیوارنگاری اجتماعی ترین صورت نقاشی است، یادآور شد: معتقدم نقاشی یک رسانه جمعی است چراکه با عموم شهروندان و تماشاگران رو به رو است.
به گفته او هر چه ما به سمت نقاشی دیواری سوق پیدا می کنیم جنبه اجتماعی هنر بیشتر می شود چراکه روزانه هزاران نفر با نقاشی دیواری درگیر می شوند و همین امر هم باعث می شود که تاثیر این نقاشی قابل قیاس با هیچ موضوع دیگری نباشد.
عضو هیات علمی بخش پژوهشی چهارمین دو سالانه دیوار نگاری با اشاره به اینکه در کشورهای خارجی نقاشی روی بوم به عنوان عنصر مبلمان داخلی متریال مطرح می شود، گفت: در کشور ایران بیشتر گرایش ها به سمت نقاشی دیواری است چراکه نقاشی با انبوه مخاطب در ارتباط است به همین منظور اهمیت موضوع هم به همان میزان جریان زیبایی شناختی حساس تر است.
فهیمی فر تاکید کرد: گفتمان نقاشی از زاویه های زیبایی شناختی تغییر پیدا می کند چراکه تعریف فضای نقاشی باید بر اساس رویکردهای فلسفی و معرفت شناسی تعیین شود به این منظور که جهان از نظر نقاشی دچار تغییرات اساسی شده است.
او اضافه کرد: هم اکنون در حوزه تصویر، انقلابی رخ داده است به همین منظور برای توسعه نقاشی دیواری نگاری در کشور و مخصوصا شهر تهران نیازمندهای پروژه های معرفتی و جامعه شناختی هستیم.

عضو هیات علمی بخش پژوهشی چهارمین دو سالانه دیوار نگاری با تاکید بر اینکه هنوز مطالعه های زیادی در خصوص نقاشی دیوار نگاری انجام نشده است، گفت: از ابتدای تاریخ ایران و قرن سوم مشاهده می کنیم که نقاشی دیواری به صورت یک جریان اساسی در تزیین معماری مورد توجه بوده به گونه ای که بیشتر کارکرد مذهبی داشته و زینت بخش یک رویکرد مذهبی بوده است.
فهیمی فر یادآور شد: نقاشی دیواری در نشانه گذاری برای تزیین محیط از کارکردهای تبلیغاتی در جامعه مدرن برخوردار است به گونه ای که معتقدم تلطیف محیط از جمله تاثیرات نقاشی دیواری است.
به گفته این استاد دانشگاه چگالی شهر تهران نسبت به دیگر شهرها و کشورهای دنیا بسیار بالا است چراکه از کمترین فضاها در شهر استفاده شده و همچنین فضاهای منفی در شهر تهران عرض پیاده ها رو ها تنگ است.
او با بیان اینکه شهر تهران یکی از پر استرس ترین شهرهای دنیا به حساب می آید، تاکید کرد: شهر تهران فاقد یک طرح جامع شهری است به همین منظور هم اکنون یک آشفتگی در شهر مشاهده می شود که باید برای رفع آن یک طرح جامع نقاشی دیواری در شهر تهران داشته باشیم تا بدین وسیله شاهد کاهش استرس، تخلیه هیجان های مضر و غیره در شهر باشیم.
عضو هیات علمی بخش پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوار نگاری تصریح کرد: هر زمان که فرهنگ به عنوان مقوم ضعیف تر شود جامعه زودتر شکست می خورد به همین منظور معتقدم نقاشی دیواری و هنر می تواند به تمعیق نفاق‌ها بیشتر بپردازد.
فهیمی فر با بیان اینکه هنر نقش اساسی در جامعه دارد و به عنوان یک کالا محسوب می شود، یادآور شد: در فرآیندهای مدرن باید به هنر توجه کنیم و بنیادها و الگوهای معرفتی را به گونه ای تدوین و تعریف کنیم که دیگر در جامعه شاهد تشویش، استرس و چالش نباشیم.
به گفته این استاد دانشگاه در دیگر کشورهای دنیا فردی به نقاشی های دیواری آسیب نمی رساند در حالی که در ایران این اتفاق بسیار رخ می دهد و این برای ما نقص محسوب می شود به همین منظور هم باید نسبت به ساماندهی آن اقدام کنیم.
فهیمی فر با بیان اینکه نقاشی دیواری هم اکنون تحت سیطره دولتی قرار دارد، تاکید کرد: دولت باید در این خصوص کمک کند و بخش خصوصی نیز باید در این زمینه فعال تر شود چراکه یکی از راه های برون رفت از چالش های شهر تهران سپردن کار به دانشجویان مرتبط با این امر است.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه