مهران هوشیار، عضو هیات داوری بخش پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران:

آثار پژوهشی چهارمین دوسالانه رشد کیفی قابل قبولی داشت

مهران هوشیار، عضو هیات داوری بخش پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران رشد کیفی آثار دوسالانه را قابل لمس خواند و گفت: با افتخار می خواهم بگویم که در مقایسه با رویکرد سایر بخش های فرهنگی نظیر جشنواره تجسمی فجر، در بخش پژوهشی دوسالانه دیوارنگاری شاهد نمونه آثار متفاوت تر و علمی تری بوده ایم.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مهران هوشیار، توجه به بخش های تحقیقاتی را یک امر مهم نامید و در این باره گفت: بدیهی است که در هر فعالیتی باید به خصوص بخش هنری، فعالیت های پژوهشی باید در اولویت قرار گیرند اما متاسفانه طی چند سال اخیر به این مهم کمتر توجه شده است.
وی افزود: خوشبختانه به دلیل توجه سازمان به بخش پژوهشی و تحقیقاتی این مهم در دوسالانه دیوارنگاری تهران ارتقاء یافته و سطح کیفی آثار به سمت بهبود رفته است.
عضو هیات داوری بخش پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران ادامه داد: با افتخار می خواهم بگویم که در مقایسه با رویکرد سایر بخش های فرهنگی نظیر جشنواره تجسمی فجر، در بخش پژوهشی دوسالانه دیوارنگاری شاهد نمونه آثار متفاوت تر و علمی تری بوده ایم.
هوشیار تصریح کرد: می توان با جدیت گفت که سطح کیفی آثار این دوره بسیار قابل قبول بودند اگر چه در مقایسه با استانداردهای معمول جهانی به دلیل عدم توجه مسئولان و هنرمندان به این حوزه به سطح آرمانی دست نیافته ایم اما من معتقدم که آثار دوسالانه دیوارنگاری قابل توجه و رضایتبخش بود.
وی از استقبال بالای پژوهشگران از این بخش خبر داد و اظهار کرد: بیش از 50 مقاله، پایان نامه و پژوهش به دبیرخانه دوسالانه ارسال شد که از میان سطح مقالات بیشتر بود و این باعث خوشحالی است.
عضو هیات داوری بخش پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران این رویداد را عامل مهمی در ارتقاء سطح هنر کشور دانست و گفت: دوسالانه باید به دنبال ارتقاء سطح کیفی هنر نقاشی باشد لذا من معتقدم که تکرار در این مسیر می تواند منجر به فرهنگسازی می شود به همین خاطر باید در محورها، اهداف و سیاستگذاری های این عرصه استمرار داشته باشیم تا شاهد تحول در ساختار دیوارنگاری ها و تزئینات شهری باشیم.
هوشیار پژوهش را عامل مهمی در شناخت ریشه های هنر دیوارنگاری دانست و افزود: متاسفانه در نقاشی دیواری فرهنگ ما چندان پر سابقه نیست اگر چه که به لحاظ پشتوانه های سنتی حتی در دوره صفویه ما نمونه های موفقی داشته ایم اما به دلیل تقلید های کورکورانه کارهای امروزی چندان با هویت، فرهنگ و اصالت ایرانی همراه نبوده است لذا اگر این پژوهش ها با بعد تاریخی حرکت کند، می تواند روی کارهای اجرایی هنرمندان تاثیرگذار باشد.
وی تاکید کرد: ما در حوزه دیوارنگاری هنوز بخش های مغفول بسیاری داریم که هنرمندان به آن توجه نمی کنند و پژوهشی در آن انجام نگرفته است لذا من فکر می کنم که این دوسالانه اقدام خوبی برای فراخواندن هنرمندان به حرکت در این جهت است.
عضو هیات داوری بخش پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران، در خصوص آیتم های مد نظر انتخاب آثار برتر گفت: یکی از محورهای اصلی که در انتخاب آثار مد نظر ما بود، توجه به اهداف و محورهای پیش بینی شده در فراخوان بود.
هوشیار ادامه داد: روند شکل گیری و ساختار اجرایی پژوهش نظیر: بدنه علمی، سوال محور بودن، نتیجه گیری، استفاده از منابع و ... در انتخاب آثار اهمیت داشت زیرا نتایجی که نویسنده به لحاظ محتوایی به آن دست می یابد باید بومی سازی شود تا مورد استفاده برای خلق اثر تجسمی قرار گیرد و کاربردی باشد.
وی در پایان گفت: از سازمان زیباسازی به خاطر جدیتی که در زمینه برگزاری دوسالانه دیوارنگاری دارد تشکر می کنم. از مهندس موسوی و میرمنگره نیز تشکر می کنم زیرا حضور این دو در بدنه اجرایی این رویداد در ارتقای کیفیت آن بی تاثیر نبوده و سبب رشد کیفی این بخش شده است.

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش2 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1389 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:60.000 ریال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه