دکتر عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران خبر داد:

تشریح اقدامات سازمان زیباسازی شهر تهران در پروژه پیرایش و بهسازی بازار شهر ری

دکتر عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرتهران ضمن تشریح فعالیت های صورت گرفته در محور شهرری گفت: میدان و پیاده راه این محور به طول 1500 مترمربع بهسازی شده است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر علیزاده ادامه داد: پرژه بهسازی و ساماندهی نما و منظر پیاده راه حرم شریف عبدالعظیم حسنی در محدوده میدان حرم عبدالعظیم حسنی، پیاده راه حرم، میدان کوچک حرم، کوچه ادیب کاشانی و کاروانسرای شاه عباسی انجام می شود.
او با اشاره به اینکه در این محدود 43 بلوک ساختمانی وجود دارد که در مجموع 408 کاربر داشته و 381 کاربر آن در همکف است، ادامه داد: در حال حاضر ساماندهی کرکره کاربران 141 دهنه مغازه به متراز 1692 متر مربع صورت گرفته است.
دکتر علیزاده با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته در جلسه متعدد با کاربران و اطلاع رسانی به آنها صورت گرفته است، افزود: برای بهبود اقدامات این محور 99 نشست با کاربران انجام شد و در نهایت 1542 مکاتبه با آنها صورت گرفت و 44 برگ توافقنامه تنظیم شد و در نهایت در 195 نشست با پیمانکاران و 57 نشست با مراکز و سازمان فعالیت های بهسازی صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران درمورد سایر اقدامات صورت گرفته در این محدوده به ساماندهی تابلو و سایبان کاربران اشاره کرد و گفت: 184 تابلو و 95 سایبان تا به حال ساماندهی شده است؛ علاوه بر این بهسازی و مرمت نما شامل آجرکاری به متراژ 2950 مترمربع، سنگ کاری 1090 مترمربع، دیوارچینی 1070متر مربع، سیمانکاری 1740 مترمربع، لایه برداری 1410مترمربع، ساخت در و پنجره 310مترمربع، تعویض شیشه 1020 مترمربع و فندانسیون و اجرای ستون 139 پایه انجام شده است.
به گفته دکتر علیزاده پیرایش و حذف زوائد بصری یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این محدوده است که شامل تابلوهای فرسوده، کرکره فرسوده، کانال کولر، کانال آبی، کولر گازی و سایبان است که به ترتیب 4130 مترمربع، 1962 مترمربع، 162 متر طول، 30 عدد، 29 عدد و 32 عدد است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در مورد ساماندهی تاسیسات شهری گفت: در این پیاده راه 2750 متر طول کابل برق، 2030 متر طول کابل مخابرات، 31 عدد جعبه برق، 28 عدد جعبه مخابرات و 21 علمک گاز ساماندهی شد.
تزیینات نمای موجود در محور پیاده راه شهرری یکی دیگر از اقدامات سازمان زیباسازی در این محدود است که دکتر علیزاده به آن اشاره کرد و ادامه داد: در مجموع 711 مترطول مقرنس، 2255 متر مربع مشبک کاری و 91 متر مربع کاشی کاری در این محور انجام شده است.
او با بیان اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته تا این زمان پیش بینی می شود تا پایان آذر ماه بتوان از این پیاده راه بهربرداری کامل کرد، گفت: در حال حاضر 67 درصد کار به سرانجام رسیده است.
به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تمام این اقدامات صورت گرفته در این محور شامل کاروانسرای شاه عباسی نبوده و برای این بخش اقدامات جداگانه ای صورت گرفته است.
دکتر علیزاده در مورد این بخش مهم تاریخی گفت: کارونسرای شاه عباسی متعلق به دوره صفویه است که به این دلیل که فاقد تزیینات کاشی است احتمال اینکه مربوط به دوره سلجوقی باشد نیز هست، این کارونسرا از سوی میراث فرهنگی ثبت ملی شده است بنابراین اقداماتی که در آن صورت خواهد گرفت با هماهنگی میراث باید باشد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: تبلیغات نوعی ارتباطات است که سعی می شود تا بر مخاطب تاثیر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه