سعید روانبخش، عضو هیأت داوران بخش هنری چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران:

دوسالانه دیوارنگاری ماحصل تلاش هنرمندان نقاش است

سعید روانبخش، عضو هیأت داوران بخش هنری چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران برگزاری این رویداد را اتفاق مهمی دانست و در این باره گفت: دوسالانه ماحصل تلاش هنرمندان نقاش است که نقش مهمی در رشد و تعالی این عرصه دارد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، سعید روانبخش، با اشاره به اینکه سطح آثار این دوره را دارای تغییراتی جزئی است، ادامه داد: دوسالانه ها محصول آینده را به نمایش می گذارند به این معنا که آثار مربوط به دو سال آینده در این رویداد ارائه می شود لذا باید به تغییر دیدگاه ها را در جریان این دوسالانه ها مد نظر قرار داد.
عضو هیأت داوران بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران افزود: ما در شهر نیازمند کارهایی هستیم که بتواند نگاه جدیدی را ارائه کند. حال اگر کارهایی با این دیدگاه نوآورانه در میان آثار ارسالی نباشد، گروه داوران مجبور به انتخاب از بین آثار رسیده هستند البته در بین کارهای این دوره آثاری با نگاه نو نیز بود لذا ما سعی کردیم که این آثار را با هدف معرفی به مخاطبان و تغییر دیدگاه در آینده انتخاب کنیم.
به گفته روانبخش با توجه به نوع کارهایی که به دبیرخانه ارسال شده بود، دست هیات داوران چندان باز نبود چرا که اغلب کارهای ارائه شده بر مبنای سلیقه دوره های گذشته و داوری های قدیم ارائه شده بود و کمتر کاری بر مبنای سلیقه شخصی هنرمند دیده می شد.
وی با اشاره به اهمیت نوآوری در آثار دیوارنگاری در خصوص سایر ویژگی های انتخاب آثار گفت: علاوه بر نوآوری مواردی نظیر سازگاری با محیط نیز برای ما در هیات داوران مهم بود لذا سعی کردیم که کارهای متفاوت تری را که با شرایط محیطی هماهنگ است، انتخاب کنیم.
عضو هیأت داوران بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران، سطح کیفی آثار این دوره را بهتر از قبل خواند و ادامه داد: از نظر من سطح کیفی آثار نسبت به دوره های قبل بهتر بود البته در بخش سازه ماندگار تعداد کارها بسیار اندک بود و به جرات می توان گفت که تنها یک کار علاوه بر نوآوری نکات قابل توجه نیز داشت زیرا اغلب آثار این بخش یا خیلی تکراری بودند و یا قابلیت اجرایی را نداشتند لذا در این قسمت داوران به ناچاری آثاری را انتخاب کردند.
روانبخش دوسالانه دیوارنگاری را نیازمند حضور پررنگتر افراد حرفه ای خواند و افزود: بسیاری از افراد حرفه ای فکر می کنند که شهرداری و سازمان زیباسازی هزینه خوبی برای اجرای کارهای حرفه ای نمی پردازد این در حالی است که طی سالهای اخیر این روند تغییر کرده و برای افراد متخصص روند شهرداری بهبود یافته است اما متاسفانه اغلب اساتید و حرفه ای ها از این موضوع بی خبرند.
وی دوسالانه دیوارنگاری را دارای اهمیت زیادی در رشد نقاشی خواند و در این باره گفت: به نظر من باید در وهله نخست تفاوت دوسالانه را با سایر رویدادها مشخص کنیم زیرا دوسالانه صرفا به معنای اجرای کارها بر روی دیوار شهر نیست بلکه این رویداد نگاه به نقاشی و سیاستگذاری های این بخش را تعیین می کند لذا بسیار مهم است.
عضو هیأت داوران بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران ادامه داد: کلانشهری مانند تهران نیاز به ایده های مناسب دارد که قطعا می توان این ایده ها را از دوسالانه تامین نمود اما باید تفاوت های دوسالانه را کاملا مشخص کرد.
روانبخش تضمین اجرای آثار در دوسالانه را عامل تشویقی خواند و گفت: الزاما کارهای دوسالانه نباید اجرا شود اما این امر در تشویق هنرمندان موثر است البته می توان از روش های تشویقی دیگری نظیر افزایش مبلغ جایزه نیز استفاده کرد.
وی دوسالانه را ماحصل فعالیت هنرمندان نقاش خواند و بیان کرد: به نظر من باید در نقاشی دیواری به معاصر بودن موضوع و سبک توجه کنیم به عنوان مثال مینیاتور موضوعی است که دیگر معاصر نیست اما ما آثار زیادی را شاهد هستیم که امروز در تهران کار می شود لذا من فکر می کنم که لازم است بیشتر به هنر معاصر بها بدهیم.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه