از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران صورت گرفت:

اکران طرح های فرهنگی هفته نیرو انتظامی بر روی بیلبوردهای شهری

طرح های فرهنگی هفته نیرو انتظامی بر روی بیلبوردهای شهری اکران شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، طرح های فرهنگی هفته نیرو انتظامی به مناسبت گرامی داشت فعالیت های این قشر از جامعه بر روی بیلبوردهای شهری اکران شد.
گفتنی است بیش از 74 عرشه پل، 35 پرتابل و 75 بیلبورد به این موضوع اختصاص پیدا کرد و در آنها مفاهیمی مانند فداکاری، ایثار، امنیت و خدمت رسانی نیروی انتظامی در معرض دید عموم قرار گیرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه