از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران صورت گرفت:

دیوارنگاری 10 هزار مترمربع از مدارس کودکان کار

سازمان زیباسازی شهر تهران دیوارنگاری 14 مدرسه از مدارس کودکان کار که وابسته به سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران بود را به اتمام رساند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، دیوارنگاری مدارس کوکان کار با هدف ارتقای کیفیت سیما و منظر مدارس کودکان کار و مناسب سازی فضای این مدارس جهت تلطیف روحیه این دانش‌آموزان انجام شد.
این اقدام در ابعاد 10 هزارمتر مربع و از سوی معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان و توسط کارگروه نقاشی دیواری کانون تعاملات دانشجویی سازمان زیباسازی شهر تهران صورت گرفته است.
گفتنی است این پروژه از اسفند ماه سال 1395 کلید خورد و پس از بررسی های کارشناسی و نیاز سنجی و برآورد متراژ مدارس در شهریور ماه سال جاری اقدامات اجرایی آن آغاز شد و تا پایان مهر ماه به اتمام خواهد رسید.
لازم به ذکر است در این پروژه بیش از 80 نفر از دانشجویان رشته های نقاشی ، معماری و گرافیک مشارکت کردند.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه