رضا پتگر، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری:

دوسالانه تاثیر بسزایی در بهبود فضاهای شهری دارد

رضا پتگر، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری، با اشاره به برگزاری دو سالانه دیوار نگاری در شهر تهران گفت: قطعا این دو سالانه ها تاثیر بسزایی در بهبود فضاهای شهری دارد چراکه عده ای کارشناس با نگاه فنی این آثار را مشاهده و انتخاب می کنند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، رضا پتگر با اشاره به اینکه برگزاری این دوسالانه با درگیر کردن تصویر ذهنی مخاطب می تواند بسیار مهم باشد، ادامه داد: در این دو سالانه تلاش کردم که با استفاده از خلاصه نگاری و فضاهای خاکستری رنگی و با یک بیان وهم آلود خیال انگیز به این مضامین نظر کنم تا مخاطب را برای لحظه ای با اثر درگیر کنم.
او با بیان اینکه معتقدم طرح هایی با مضامین شهادت و ایثار به شدت مستعد شعار زدگی هستند، افزود: طرح‌هایی با مضامین شهادت و ایثار به شدت مستعد شعارزدگی است، با توجه به این موضوع و این نکته که مضمون نباید خود را به طرح تحمیل کند برای طراحی از ایده های نو و امروزی استفاده کردم.
به گفته پتگر در حال حاضر در جامعه ای زندگی می کنیم که از مضامین به شدت استفاده ابزاری می کند به همین منظور باید اثری را طراحی کنیم که مخاطب با بیان ساده تصویر در لحظه به معنا و مفهوم شهادت و ایثار فکر کند.
او با تاکید بر اینکه در زمانی که طرح می زنم به این عنصرها بسیار فکر می کنم چراکه مطمئن هستم توجه به برخی عنصرها می تواند برای مخاطب مهم باشد، گفت: اگر در موضوعات مختلف همه ی جنبه های فنی کار در نظر گرفته شود می توانیم شاهد ارائه آثار خوب برای دیوارهای شهر تهران باشیم.
پتگر با بیان ایکه گاهی نقاشی هایی که طراحی می شود باید با محیطی که قرار است نقاشی در آن مکان کشیده شود هماهنگ باشد، افزود: طراحان کارهای یکدیگر را می بینند و ایده های جدیدی را در ذهن خود پرورش می دهند، با این اتفاق هر یک از هنرمندان کار خود را به صورت جدی تر انجام می دهند و باعث می شوند که نتیجه آثار در شهر بسیار تاثیر گذار باشد.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه