حسین ماهر، عضو هیات انتخاب آثار دوسالانه دیوارنگاری:

آثار دوسالانه دیوار نگاری باید رنگ و بویی از فرهنگ بصری ایرانی داشته باشد

حسین ماهر، عضو هیات انتخاب آثار دوسالانه دیوار نگاری شهر تهران با بیان اینکه دوسالانه دیوار نگاری طبیعتا با نقاشی روی بوم و یا نمایش آن آثار در یک گالری متفاوت است، گفت: طبیعتا آثاری که در این دو سالانه انتخاب می شود باید حامل پیام و یک مفهوم اثر گذار برای شهروندان یک شهر باشد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، حسین ماهر با اشاره به معیارهای انتخاب آثار این دوسالانه افزود: یکی از مهمترین معیارهایی که در این دو سالانه افراد و اعضا به عنوان انتخاب اثر در نظر می گیرند مناسب بودن یک تصویر و رساندن مفهوم مشخص بر روی دیوارهای شهر است.
او با تاکید بر اینکه آثارهای این دو سالانه باید بتواند امکان طولانی زندگی کردن خود را در شهر و یک محیط عمومی‌تر برقرار کند، ادامه داد: برای تحقق این امر باید به گرافیک اثرهایی که انتخاب می شوند توجه ویژه ای داشته باشیم چراکه این امر بسیار حائز اهمیت است.
ماهر با اشاره به اینکه قاعدتا رنگ در فضاهای مثبت و منفی شهر دارای مبانی ارزشمندی هستند، گفت: بدون تردید هر اثر هنری که معنا و مفهوم ارزشمندی در آن وجود داشته باشد باید بر روی یک دیوار شهری قرار گیرد به همین منظور ما برای انتخاب هر اثری معیارهای خاصی را مد نظر قرار می دهیم.
او به نکته دیگری که می توان برای انتخاب اثرها مطرح کرد، اشاره کرد و افزود: معتقدم این آثار باید رنگ و بویی از فرهنگ بصری ایرانی و اسلامی همراه با تکنولوژی روز داشته باشد.
عضو هیات انتخاب آثار دوسالانه دیوار نگاری شهر تهران در این مورد که برگزاری دوسالانه چه نقشی در بهبود فضای شهری دارد، گفت: بدون تردید در حوزه نقاشی دیواری و همچنین هنر دیواری این موضوع بسیار ضرورت دارد به همین منظور باید به این موضوع توجه ویژه ای شود.
ماهر به موضوعاتی که هم اکنون در شهر تهران در حال اتفاق افتادن است، اشاره کرد و افزود: به مرور زمان برگزاری این دوسالانه و دلیل استمرار آن باید در نمایش آثار و رساندن معنا و مفهوم و جریان هنر خوب دیواری امکان پذیر شود چراکه تنها با این امر مفهوم یک اثر هنری می تواند در شهر مورد توجه شهروندان قرار گیرد.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه