آذین یوسفیانی، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری:

طرح ها برای آرام سازی و ایجاد محیطی مطلوب برای مردم برنامه ریزی شود

آذین یوسفیانی، شرکت کننده چهارمین دوسالانه دیوارنگاری بااشاره به اینکه این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: به همین منظور باید برای آرام سازی و ایجاد محیطی مطلوب برای مردم طرح های بهتری برنامه ریزی شود.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، آذین یوسفیانی با اشاره به برگزاری دوسالانه دیوارنگاری در شهر تهران ادامه داد: ایده های مناسب،جدید و خلاقانه می تواند در جهت بهبود محیط شهری نقش مهم و قابل توجه ای ایفا کند.
او با اشاره به طرح پیشنهادی که برای دیواره ی یکی از اتوبان ها در نظر گرفته شده است، افزود: این طرح با استفاده از ریتم حرکت انسان ها در بالا و پایینِ متر که در طول دیواره قرار دارد کیفیت بصری متفاوتی را در بزرگراهها و فضاهای شهری ایجاد می کند.
به گفته یوسفیانی ایده این طرح به گونه ای برنامه ریزی شده که با توجه به سرعت اتومبیل ها در قسمت های مختلف بزرگراه حرکت انسان ها روی متر تغییر خواهد کرد و راه رفتن، دویدن و پرش آنها با سرعت تقریبی خودروها هماهنگ در نظر گرفته خواهد شد.
یوسفیانی با بیان اینکه سرنشینان اتومبیل، تغییر حرکات را مانند پویانمایی یا نقاشی متحرک با رد شدن سریع ماشین ها پیوسته و پشت سر هم خواهند دید، گفت: ایده ی طرح متر با توجه به ویژگی ملموس بودن آن به عنوان ابزاری روزمره که در ارتباط با زندگی روزانه مردم بوده به منظور بهینه سازی و آرام سازی محیط برای رانندگان و سرنشینان در بزرگراه ها طرح ریزی شده است.
یوسفیانی یادآور شد: امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی، علم، سرعت، ازدحام جمعیت و ازدیاد ساختمان ها نیاز بیشتری به مطلوب سازی فضا و دیواره های شهری و توجه ویژه به زیباسازی محیط شهر احساس می شود.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه