شکوفه بیاتی، شرکت کننده کارگاه طراحی گرافیک، تصویرسازی و عکاسی با محوریت حماسه عاشورا:

اکران تصاویر در شهر باعث افزایش آگاهی می شود

شکوفه بیاتی، شرکت کننده کارگاه طراحی گرافیک، تصویرسازی و عکاسی با محوریت حماسه عاشورا با اشاره به اینکه در این کارگاه 6 کار ارائه دادم که بیشتر آن ها با حال و هوای عاشورا همراه بود، گفت: کارهایم در خصوص شعارهای سازمان زیباسازی و سازمان عتبات عالیات بود که همه آنها را با همین شعارها طراحی کردم.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران شکوفه بیاتی با بیان اینکه یک کار تک هم در خصوص تک حروفی بود که به هر یک از دوستان داده شده بود ارائه دادم، افزود: اگرچه این کار به صورت فتومنتاژ بود و شعارها را بیشتر در همین سبک کار کردم.
به گفته این هنرمند از تصویری که برای جمله" خاک اینجا برتر از خاک تمام عالم است" طراحی کردم بسیار راضی بودم چراکه در این تصویر دو بال طراحی کردم که از دل خاک بیرون آمده بودند.
بیاتی با اشاره به اینکه مابقی ایده هایم هم در راستای همین جمله بود و آنها را بر همین اساس طراحی و به اساتید تحویل دادم، گفت: برگزاری چنین کمپین هایی هم برای طراحان و هم برای شهرداری تهران بسیار خوب است چراکه ایده و فکرهای متنوع و متفاوت را از طراحان مختلف تحویل می گیرند و آنها را در سطح شهر به اجرا در می آورند.
او با بیان اینکه یکی از نقاط قوت سازمان زیباسازی برگزاری کمپین برای مناسبت هاست، ادامه داد: شهرداری تهران به خوبی به مناسبت ها توجه کرد و با اکران تصاویر در شهر باعث افزایش آگاهی شد.
این هنرمند با بیان اینکه سازمان زیباسازی توانسته در سال های گذشته کمپین ها را منسجم تر و منظم تر برگزار کند، افزود: بدون شک بسیاری از کمپین ها مانند شهروند سالم و شهروند قانون مدار و غیره در شهر تهران موفق عمل کردند.
به گفته او سازمان زیباسازی تنها نهادی بود که یک قدم جدی برای فرهنگ سازی برداشت و توانست کار طراحان را با مردم و فضای شهر گره بزند.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه