زهرا خضایی، شرکت کننده کارگاه طراحی گرافیک، تصویرسازی و عکاسی با محوریت حماسه عاشورا:

حماسه عاشورا به مردم پیام های خاصی می دهد

زهرا خضایی، شرکت کننده کارگاه طراحی گرافیک، تصویرسازی و عکاسی با محوریت حماسه عاشورا با بیان انیکه اکران تصاویری از حماسه عاشورا پیام های خاصی را به گوش مردم می رساند، گفت: در کارگاه طراحی گرافیک که در شهر کربلا برگزار شد چند کار ارائه دادم که یکی از آن ها که با شعار ظلم پایدار نمی ماند همراه بود، بر روی عرشه پل نصب شده است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران زهرا خضایی با اشاره به اینکه در این کار تصویر نبرد بین امام حسین ع و دشمن در یک کاشیکاری است، ادامه داد: در این تصویر کاشی هایی که دشمن امام حسین(ع) بودند فروریخته و از بین رفته بودند.
او تاکید بر اینکه با من از کل شعارهایی که به ما داده شده بود جمله "ظلم پایدار نمی ماند" را انتخاب کردم، افزود: این ظلم را در تصویرم با ریخته شدن کاشی ها نشان دادم به گونه ای که کاشی هایی که سمت امام حسین (ع) بود کاملا سالم بود اما آنهایی که سمت دشمنش بود فرو ریخته بودند.
خضایی با بیان اینکه تصویرم از نظر بصری کار بسیار خوبی شد، گفت: در این تصویر از رنگ های مناسبی استفاده کردم تا زمانی که بر روی عرشه پل نصب می شود ماشین هایی که از آن عبور می کنند و سرعت بالایی دارند بتوانند به راحتی کار را ببینند و جذب آن شوند.
خضایی با اشاره به اینکه اقدام سازمان زیباسازی در برگزاری این کمپین ایده بسیار خوبی بود که توانست حال و هوای همه را تغییر دهد، افزود: اکران تصاویری از حماسه عاشورا پیام های خاصی را به گوش مردم می رساند.
فارغ التحصیل رشته گرافیک با بیان اینکه هم اکنون تبیلغات فرهنگی در کل دنیا در حال رشد کردن است، ادامه داد: زبان هنر یک زبان بی طرفانه است اما پیامی که به افراد منتقل می کند بسیار تاثیر گذاری دارد.
به گفته خضایی مگاهی پیام های این کمپین ها حتی از پیام های تلویزیونی که بیشتر جنبه نصیحت دارد اثر گذاری بیشتری دارد چراکه مردم با تصویر بامزه ای که در خیابان می بینند ارتباط بهتری برقرار می کنند و جذب آن می‌شوند.
او با اشاره به برگزاری کمیپن هایی مانند شهروند سالم، شهروند قانون مدار و غیره در شهر تهران گفت: بدون شک اولین موضوعی که در شهرها ایجاد می شود تغییر نگرش مردم است.این تغییر باعث می شود که مسائل فرهنگی بهبود پیدا کند و چالش های شهری نیز برطرف شود.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه