شیما قائمی، شرکت کننده کارگاه طراحی گرافیک،تصویرسازی و عکاسی با محوریت حماسه عاشورا:

از خود گذشتگی بذر امید را در جامعه می کارد


شیما قائمی، شرکت کننده کارگاه طراحی گرافیک،تصویرسازی و عکاسی با محوریت حماسه عاشورا با اشاره به اینکه یکی از کارهایی که انجام دادم با این موضوع بود که وقتی خدا هست سختی ها آسان می شود، گفت: اقدامات سازمان زیباسازی در سال های گذشته بسیار تاثیری خوبی بر روی مردم داشته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران شیما قائمی با تاکید براینکه در کارگاه طراحی گرافیک، تصویرسازی و عکاسی با موضوع حماسه عاشورا 5 کار به سازمان زیباسازی تحویل دادم، ادامه داد: یکی از آنها مربوط به سازمان عتبات و 4 مورد دیگر هم در خصوص حماسه عاشورا بود.

او با بیان اینکه این تصاویر را براساس جمله هایی که به ما داده بودند طراحی کردیم، افزود: برای طراحی این جمله به تصویر ایده هایی زیادی داشتم به همین منظور کمی ایده پردازی کردم تا سختی و آسانی را با تصویری نشان دهم که قابل درک باشد.

به گفته این هنرمند در تصویرم آسان بودن را با ابر و سخت بودن را با سنگ به تصویر کشیدم، در این تصویرم نشان دادم آنجایی که سنگ هست خدا نیست اما آنجایی که ابر طراحی شده خدا وجود دارد.

او ادامه داد: کار دیگرم در خصوص "غرور عقل را زندانی می کند" بود. به منظور اینکه این کار کلا نوشتاری بود "ر" غرور امتداد پیدا کرد و میله های زندان را ساخت، این کار را به این منظور نشان دادم که غرور عقل را در خود زندانی می کند.

قائمی اضافه کرد: کار دیگرم هم در خصوص "از خود گذشتگی بذر امید را در جامعه می کارد" بود، برای این جمله تصویری طراحی کردم که آن نصف خاک و نصف آسمان را می بینید.

فارغ التحصیل رشته گرافیک یادآور شد: کار دیگرم متعلق به سازمان عتبات عالیات و بازسازی حرم امام حسین (ع) بود، به گونه ای که در این تصویر می خواستم نشان دهم که عتبات عالیات آیینه تمام نمای هنر ایرانی و اسلامی است.

او افزود: کار دیگرم هم در خصوص یک تک حرف "ه" بود که آن را تبدیل به پوستر کردم در این تصویر "ه" تبدیل به یک جایگاهی برای یک لونه پرنده شد که در آن پرنده ای وجود ندارد و اطراف لونه آن پرهای سرخ رنگی در هوا معلق است.

فارغ التحصیل رشته گرافیک ادامه داد: این کار را با شعار "سوخت پاییز پر چلچله ی عاشورا" طراحی کردم.

قائمی با اشاره به اقدامات سازمان زیباسازی برای برگزاری کارگاه ها و کمپین های مختلف در شهر تهران گفت: از سازمان زیباسازی برای برگزاری چنین کمپین هایی تشکر می کنم چراکه سازمان زیباسازی با راه اندازی این کار باعث شد که هنرمندان در جامعه دیده شوند و همچنین جامعه بفهمد که هنر به چه میزان می تواند تاثیرگذار باشد.

فارغ التحصیل رشته گرافیک با بیان اینکه در گذشته ذهن مخاطب در هنر ضعیف بوده اما هم اکنون رشد پیدا کرده است، گفت:من بازخوردهای چنین کمپین هایی را می بینم به همین منظور معتقدم که سازمان زیباسازی در کارهای خود موفق عمل کرده است.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه