محمدرضا حافظی، شرکت کننده کارگاه طراحی گرافیک، تصویرسازی و عکاسی با محوریت حماسه عاشورا:

با حسین بودن بهتر از یا حسین گفتن است


محمدرضا حافظی، شرکت کننده کارگاه طراحی گرافیک، تصویرسازی و عکاسی با محوریت حماسه عاشورا بااشاره به اینکه یکی از کارهایی که با موضوع حماسه عاشورا انجام دادم جمله "یا حسین با حسین" است، گفت: در این کار می خواستم نشان دهم که با حسین بهتر از یا حسین گفتن است به همین منظور آنها را به صورت تایپوگرافی با  یکدیگر ترکیب کردم.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهرداری تهران محمدرضا حافظی با بیان اینکه برگزاری این کمپین ها بهترین ایده بود که از سوی مسئولان ارائه شد، افزود: در این کارگاه بیشتر روی موضوع بازسازی عتبات کار کردم و دیگر دوستان هم روی موضوع عاشورا تمرکز داشته اند.

او با بیان اینکه در این کارگاه حرف "خ" وسط به من داده شده بود، ادامه داد: من هم از همان فضای "خ" استفاده کردم و ترکیب بندی هایی که انجام دادم ترکیب کلمه خدا، خون و خیمه بود.

به گفته این هنرمند تصویری که برای پوستر طراحی کردم سه کلمه خدا، خون و خیمه را با یکدیگر ترکیب کردم که بالای تصویر کعبه نماد خدا قرار گرفته شد و خیمه در زیر حرف "خ" نمادی از خیمه بر حماسه عاشورا و رنگ قرمز پرچم هم نماد خونی است که در حماسه عاشورا ریخته شده است.

حافظی با اشاره به 6 کاری در این کارگاه ارائه داده است، گفت: این کمپین ها باعث شده ارتباط خوبی با مردم برقرار شود به همین منظور معتقدم که سازمان زیباسازی در این خصوص موفق عمل کرده است

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه