سیدمجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران:

داوری بخش طراحی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری انجام شد

سید مجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران از پایان داوری بخش طراحی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری خبر داد و گفت: آقایان صداقت جباری، ابراهیم حقیقی، بنی اسدی، خسرو خسروی و ایرج اسکندی کار داواری آثار رسیده به این بخش را برعهده داشتند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، موسوی با اشاره به اینکه در بخش هنری و ایده‌پردازی 527 نفر شرکت کردند، ادامه داد: در بخش یادمانی 190، در بخش عمومی 492 و در بخش پیشنهادی 19 هنرمند شرکت کردند.
او با بیان اینکه تعداد کل آثار ارسال شده در بخش طراحی دیوارنگاری 1993 اثر بود، افزود: در بخش عمومی 1503، در بخش یادمانی 457 و در بخش پیشنهادی 33 ارائه شد.
معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران درمورد منتخبین دوسالانه در بخش طراحی دیوارنگاری راه یافته به نمایشگاه گفت: در مجموع 95 اثر از 69 هنرمند به عنوان آثار منتخب انتخاب شد که تعداد هنرمندان منتخب در بخش یادمانی 20 هنرمند و تعداد آثار 27 اثر بود. در بخش عمومی نیز 50 هنرمند با 64 اثر منتخب شناخته شدند و در بخش پیشنهادی 4 هنرمند با 4 اثر به عنوان آثار منتخب پذیرفته شوند.
به گفته سید مجتبی موسوی طبق شرایط دوسالانه در پایان، هیات داوران از بین آثار راه یافته به دوسالانه دیوارنگاری آثار برگزیده را انتخاب و هنرمندان برگزیده در مراسم پایان معرفی و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه