اسامی برگزیدگان اولین دوره جشنواره زندگی به سبک قرآنی اعلام شد

اسامی برگزیدگان فراخوان زندگی به سبک قرآنی که با هدف ترویج، بسط و گسترش فرهنگ و هنر قرآنی در کلانشهر تهران برگزار شده بود، اعلام شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، امیرحسین کمالی، فاخته جلایر نژاد و مهدیه کرمانی به ترتیب نفر اول تا سوم اولین دوره جشنواره زندگی به سبک قرآنی هستند.
گفتنی است آثار رسیده توسط حمید فروتن و فرهاد سلیمانی داوری شده و در نهایت به نفر اول و سوم علاوه بر دیپلم افتخار سه نیم سکه بهار آزادی، دو نیم سکه بهار آزادی و یک نیم سکه بهار آزادی اعطا می شود.

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه