اسامی برگزیدگان اولین دوره جشنواره زندگی به سبک قرآنی اعلام شد

اسامی برگزیدگان فراخوان زندگی به سبک قرآنی که با هدف ترویج، بسط و گسترش فرهنگ و هنر قرآنی در کلانشهر تهران برگزار شده بود، اعلام شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، امیرحسین کمالی، فاخته جلایر نژاد و مهدیه کرمانی به ترتیب نفر اول تا سوم اولین دوره جشنواره زندگی به سبک قرآنی هستند.
گفتنی است آثار رسیده توسط حمید فروتن و فرهاد سلیمانی داوری شده و در نهایت به نفر اول و سوم علاوه بر دیپلم افتخار سه نیم سکه بهار آزادی، دو نیم سکه بهار آزادی و یک نیم سکه بهار آزادی اعطا می شود.

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه