جلسه شورای سیاست گزاری چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران برگزار شد

جلسه شورای سیاست گزاری چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران صبح دوشنبه (13 مردادماه) با حضور، سیدمجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی و اعضای شورای سیاستگذاری برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در این جلسه که با حضور سید مجتبی موسوی، اردشیر میرمنگره، ایرج اسکندری، اصغر کفشچیان مقدم و محمد علی بنی اسدی برگزار شد، جزییات چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سیدمجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرتهران با بیان اینکه کارهای چهارمین دوسالانه مطابق با مصوبه شورای سیاستگذاری صورت گرفته است، گفت: فراخوان در دو بخش طراحی و پژوهش برگزار شده است که استقبال در هردو بخش خوب بوده است.

او با اشاره به اینکه برای بخش مقالات در حال تعامل با یک مجله هنری هستیم تا مقالات برتر در این مجله منتشر شود، ادامه داد: در داوری بخش پژوهش منتظر مرحله نهایی داوری هستیم که به زودی مشخص می شود.

موسوی با بیان اینکه در بخش داوری شورای انتخاب آثار متشکل از 7 نفر بود، افزود: داوری این آثار در سه روز متوالی انجام شد.

در ادامه این جلسه اردشیر میرمنگر آماری از  آثار رسیده به چهارمین دوسالانه دیوارنگاری ارائه کرد وگفت: با انتشار فراخوان در مجموع 527 نفر در این دوره شرکت کردند که در بخش یادمانی 190 نفر، در بخش عمومی 492 نفر و در بخش پیشنهادی 19 نفر شرکت کننده داشتیم.

او با اشاره به اینکه در مجموع 1993 اثر از سوی این تعداد از شرکت کنندگان به دبیرخانه ارائه شد، ادامه داد: 1503 اثر در بخش عمومی، 457 اثر در بخش یادمانی و 33 اثر در بخش پیشنهادی دریافت کردیم.

به گفته میرمنگر در بخش یادمانی 28 اثر از 20 هنرمند و در بخش عمومی 73 اثر از 58 هنرمند انتخاب شد. علاوه براین در بخش پژوهش نیز 23 مقاله دریافت کردیم که از مجموع این مقالات 20 مقاله از سوی شورای انتخاب، پذیرفته شده و 11 مقاله که از کیفیت بهتری برخوردار بود به مجله علمی_پژوهشی هنری ارسال میشود.

او گفت: علاوه براین در بخش پژوهشی 8 پایان نامه دانشجویی دریافت کردیم که 6 پایان نامه به دوسالانه راه یافته و از بین این تعداد 2 پایان نامه در اختتامیه دوسالانه جایزه دریافت خواهند کرد.

گفتی در این جلسه اعضای شورای سیاستگذاری و سیدمجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران سازو کار برگزاری دوسالانه دیوارنگاری شهری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

معرفی کتاب

  • نام کتاب: زیباسازی و منظر شهری  (مقالات و آراء نشست­های تخصصی)- زمستان 1389 ناشر: نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه