اسامی منتخبین کارگاه ملی طراحی گرافیک روز جهانی مسجد اعلام شد

اسامی منتخبین کارگاه ملی طراحی گرافیک روز جهانی مسجد اعلام شد.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، منتخبین کارگاه ملی طراحی گرافیک روز جهانی مسجد که با حضور بیش از ۶۰ هنرمند گرافیست در شهر اصفهان برگزار شد، معرفی شدند.
لازم به ذکر است این کارگاه با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد و با موضوع روز جهانی مساجد ۱۵ مردادماه در شهر اصفهان آغاز و تا ۱۸ مردادماه ادامه داشت.
استادان این کارگاه متشکل از مصطفی اسداللهی، مسعود شجاعی طباطبایی، حسن موسی زاده و محمدرضا دوست محمدی بودند این هنرمندان آثار رسیده به دبیرخانه را بررسی و آثار قابل ارائه در کارگاه را انتخاب کردند و در نهایت آثار منتخب کارگاه نیز از سوی این افراد برای اکران در سازه های شهری به سازمان زیباسازی معرفی خواهد شد.
اسامی منتخب را از اینجا ببینید.

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه