اسامی منتخبین کارگاه ملی طراحی گرافیک روز جهانی مسجد اعلام شد

اسامی منتخبین کارگاه ملی طراحی گرافیک روز جهانی مسجد اعلام شد.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، منتخبین کارگاه ملی طراحی گرافیک روز جهانی مسجد که با حضور بیش از ۶۰ هنرمند گرافیست در شهر اصفهان برگزار شد، معرفی شدند.
لازم به ذکر است این کارگاه با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد و با موضوع روز جهانی مساجد ۱۵ مردادماه در شهر اصفهان آغاز و تا ۱۸ مردادماه ادامه داشت.
استادان این کارگاه متشکل از مصطفی اسداللهی، مسعود شجاعی طباطبایی، حسن موسی زاده و محمدرضا دوست محمدی بودند این هنرمندان آثار رسیده به دبیرخانه را بررسی و آثار قابل ارائه در کارگاه را انتخاب کردند و در نهایت آثار منتخب کارگاه نیز از سوی این افراد برای اکران در سازه های شهری به سازمان زیباسازی معرفی خواهد شد.
اسامی منتخب را از اینجا ببینید.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه