اصغر خدایی، عضو شورای راهبردی پروژه خانه اتحادیه؛

مرمت خانه اتحادیه مایه خرسندی است

عضو شورای راهبردی پروژه خانه اتحادیه ضمن ابراز خرسندی از مرمت و بازسازی این مجموعه گفت: بسیار خوشحالم که این مجموعه زیبای تاریخی توسط سازمان زیباسازی خریداری شده و در دست مرمت است زیرا این امر به بازشناساندن و زنده نگاه داشتن تاریخ معاصر تهران بسیار کمک می کند و کار بسیار خوبی است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، اصغر خدایی، عضو شورای راهبردی پروژه خانه اتحادیه، مرمت بافت های تاریخی فرسوده را یک اقدام مثبت در راستای هویت بخشی به شهر خواند و اظهار کرد: به نظر من باید اقداماتی نظیر مرمت و بازسازی خانه اتحادیه صورت پذیرد زیرا چنین پروژه های ارزشمندی می تواند به کلانشهر تهران و محله هایی چون لاله زار هویت ببخشند.
وی افزود: از آنجایی که لاله زار در تهران قدیم نقش مهمی داشته است لذا من فکر می کنم که بازسازی خانه قدیمی نظیر خانه اتحادیه که یک مجموعه بزرگ از خانه های سهمی را در دل خود دارد، تاثیر بسیار مهمی بر زنده شدن این بخش و هویت دادن به تهران دارد.
عضو شورای راهبردی پروژه خانه اتحادیه ادامه داد: به نظر من تشکیل شوراهای مختلف از جمله شورای راهبردی برای مرمت خانه اتحادیه اتفاق بسیار خوبی بود زیرا ترکیب بسیار خوبی از افراد متخصص درون این شوراء حضور داشتند لذا تصمیمات بسیار خوب و ارزنده ای با نگاهی کاملا علمی و مطالعاتی برای این بخش گرفته شد.
خدایی تعیین نوع کاربری خانه اتحادیه را ضروری خواند و بیان کرد: به نظر من باید برای این بنا کاربری مشخصی تعیین شود یعنی مثلا آن را در راستای فعالیت های هنرمندان به خانه هنرمندان تخصیص دهیم در واقع با تعیین کاربری این بنا می توان میزان بازدیدکننده و تجهیزات زیربنایی مورد نیاز را مشخص کرد البته طرح اجرای موزه مشاهیر قابل توجه است اما به نظر من می توان در کنار این امر به مساله ای نظیر تخصیص فضا به اتحادیه های هنری نیز توجه داشت.
وی افزود: قطعا برای هر اتفاق و رویدادی در بدو امر نیازمند تصمیم گیری و سپس اجرا هستیم لذا من معتقدم که باید موزه مشاهیر و اقداماتی که در قالب فرهنگی و اجتماعی درون خانه اتحادیه تعریف می شود، قالب مشخص و طبقه بندی درستی داشته باشیم تا این مساله از شکل عام به سمت تخصصی بودن حرکت کند.
عضو شورای راهبردی پروژه خانه اتحادیه پیشنهاد داد: من فکر می کنم طرح بسیار خوبی است اگر بخشی از خانه اتحادیه را به انجمن های هنری اختصاص دهیم و این انجمن ها را در دل خانه اتحادیه که دارای گستردگی زیادی است متمرکز کنیم زیرا قطعا این انجمن ها به محلی برای برگزاری جلسات و فعالیت های خود نیاز دارند لذا سازمان زیباسازی می تواند با متمرکز ساختن انجمن های هنری، فعالیت های زیبایی را در درون این خانه شکل دهد ضمن اینکه یک کار اداری سبک نیز برای این خانه تعریف می شود که سبب افزایش مراجعه کنندگان و رشد منطقه می شود.
خدایی تاکید کرد: من فکر می کنم که قطعا انجمن های هنری می توانند پیشنهادات ارزنده ای برای رشد خانه اتحادیه در ابعاد مختلف داشته باشند به عنوان مثال می توان یک کتابخانه تصویری توسط انجمن عکاسان راه اندازی کرد که نظیر آن در کمتر کشوری دیده می شود در واقع من فکر می کنم که طرح چنین کتابخانه ای خود می تواند به تنهایی برای حضور در خانه اتحادیه جذابیت ایجاد کند و این محل را به سمت و سوی فرهنگی خاص با رویکرد مشخص هدایت کند.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی خانه اتحادیه تصریح کرد: از آنجایی که خانه اتحادیه یک بنای تاریخی است که از دوره قاجار تا پهلوی دوم را در دل خود دارد باید مرمت آن را با فال نیک گرفت چرا که اساسا ما چنین نمونه ای در تهران قدیم نداریم که هنوز امکان مرمت داشته باشد.
عضو شورای راهبردی پروژه خانه اتحادیه افزود: خانه اتحادیه شامل مجموعه خانه های سهمی است که هر کدام یک فضای جداگانه دارند و مربوط به فرزندان رحیم اتحادیه بوده اند لذا من بسیار خوشحالم که این مجموعه زیبای تاریخی توسط سازمان زیباسازی خریداری شده و در دست مرمت است زیرا این امر به بازشناساندن و زنده نگاه داشتن تاریخ معاصر تهران بسیار کمک می کند و کار بسیار خوبی است.
خدایی در خصوص مرمت خانه اتحادیه گفت: در جریان مرمت خانه اتحادیه بر عنصر اصالت این بخش بسیار تاکید شده است به نحوی که برخی از دیوارهای زائد تخریب شده و حوضخانه قدیمی این مجموعه مجددا ترمیم شده است.
وی افزود: این مساله که تزئینات خانه اتحادیه بعد از سالها از دل برخی از لایه هایی که با گذر زمان توسط وراث درون خانه ایجاد شده بود، خارج شده باعث خرسندی است و نشان می دهد که اصالت خانه اتحادیه در جریان مرمت بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
عضو شورای راهبردی پروژه خانه اتحادیه، نقش بخش حقوقی سازمان زیباسازی شهر تهران را بسیار پررنگ خواند و گفت: به نظر من باید از بخش حقوقی سازمان زیباسازی شهر تهران تشکر کرد که توانست با یک کار سنگین یکساله خانه اتحادیه را از وراث آن که بیش از 70 نفر بودند، خریداری کند چرا که در غیر اینصورت این خانه زیبا نیز نظیر بسیاری از نمونه های دیگر تخریب می شد و از بین می رفت.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه