خروش، هنرمند عرصه خوشنویسی:

ساخت موزه خوشنویسی فکر بسیار خوبی است

هنرمند خوشنویس ساخت موزه خوشنویسی را مایه خرسندی خواند و گفت: ساخت موزه خوشنویسی در یک فضای تاریخی ایده بسیار خوبی است که این حوزه به آن نیاز داشت.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، کیخسرو خروش، هنرمند خوشنویس ساخت موزه خوشنویسی ایران را یک اتفاق مثبت خواند و در این باره گفت: همین که یک فضا برای هنر خوشنویسی مد نظر قرار‌گرفته تا این هنر ارزشمند و دیرینه را به نمایش بگذارد، اتفاق بسیار خوبی است.
وی افزود: من معتقدم که ایده ایجاد موزه خوشنویسی فکر بسیار خوبی است به خصوص که این موزه قراراست در یک فضای تاریخی اجرا شود و این حوزه به آن نیاز داشت.
این هنرمند تصریح کرد: امیدوارم که هر چه زودتر این موزه افتتاح شود و یکایک هنرمندان و پیشکسوتان این عرصه در کنار مردم بتوانند از آن بازدید کنند و بهر‌ه‌مند شوند.
خروش ساخت فضاهای فرهنگی را یک نیاز در عرصه زندگی شهری خواند و گفت: هنر خوشنویسی در ایران ریشه عمیقی دارد و ایجاد یک فضای فرهنگی برای این هنر کاری است که سالها پیش باید انجام می‌شد.
وی تاکید کرد: مرمت و بازسازی یک بنای تاریخی برای موزه خوشنویسی در صورتی می‌تواند جذاب باشد، که تمام اولویت های بصری در این عرصه مد نظر قرار گیرد که البته امیدوارم اینگونه باشد.

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه