خروش، هنرمند عرصه خوشنویسی:

ساخت موزه خوشنویسی فکر بسیار خوبی است

هنرمند خوشنویس ساخت موزه خوشنویسی را مایه خرسندی خواند و گفت: ساخت موزه خوشنویسی در یک فضای تاریخی ایده بسیار خوبی است که این حوزه به آن نیاز داشت.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، کیخسرو خروش، هنرمند خوشنویس ساخت موزه خوشنویسی ایران را یک اتفاق مثبت خواند و در این باره گفت: همین که یک فضا برای هنر خوشنویسی مد نظر قرار‌گرفته تا این هنر ارزشمند و دیرینه را به نمایش بگذارد، اتفاق بسیار خوبی است.
وی افزود: من معتقدم که ایده ایجاد موزه خوشنویسی فکر بسیار خوبی است به خصوص که این موزه قراراست در یک فضای تاریخی اجرا شود و این حوزه به آن نیاز داشت.
این هنرمند تصریح کرد: امیدوارم که هر چه زودتر این موزه افتتاح شود و یکایک هنرمندان و پیشکسوتان این عرصه در کنار مردم بتوانند از آن بازدید کنند و بهر‌ه‌مند شوند.
خروش ساخت فضاهای فرهنگی را یک نیاز در عرصه زندگی شهری خواند و گفت: هنر خوشنویسی در ایران ریشه عمیقی دارد و ایجاد یک فضای فرهنگی برای این هنر کاری است که سالها پیش باید انجام می‌شد.
وی تاکید کرد: مرمت و بازسازی یک بنای تاریخی برای موزه خوشنویسی در صورتی می‌تواند جذاب باشد، که تمام اولویت های بصری در این عرصه مد نظر قرار گیرد که البته امیدوارم اینگونه باشد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه