مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران:

رسانه محیطی فضای مناسبی برای پرداختن به موضوعات فرهنگی است

دکتر عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: این سازمان با صرف نظر از عواید مادی ظرفیت اکران شهری، این ظرفیت را در اختیار سازمان ها و نهاد متولی در امور مختلف قرار میدهد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر عیسی علی زاده، درباره " کارگاه ملی طراحی مساجد" با بیان اینکه تابلوهای تبلیغات رسانه مناسبی برای مطرح کردن موضوعات فرهنگی است، ادامه داد: سازمان به منظور انجام وظایف سازمانی، فرهنگسازی و بازسازی مفاهیم رایج دینی و انسانی این ظرفیت را در اختیار سازمان ها و نهاد متولی در امور مختلف قرار داده که یکی از جلوه های این همکاری برگزاری چنین کارگاهی است.
او با عنوان این نکته که متولی مدیریت رسانه های شهری سازمان زیباسازی است، ادامه داد: این سازمان میتواند با همکاری دیگر مجموعه ها، سازمانها و نهادها دست به فرهنگ سازی و گسترش مفاهیمی بزند که برای جامعه ضروری است، به همین خاطر به عنوان گامی بلند اقدام به برگزاری چنین کارگاه هایی به منظور تامین محتوای مورد نیاز نمود.
به گفته دکتر علیزاده برگزاری این کارگاه ها نه تنها در بعد آموزشی میتواند به تعالی هرچه بیشتر شرکت کنندگان کمک نماید بلکه بستری برای تبادل نظر و اطلاعات از اساتید حاضر در دوره به هنرپژوهان خواهد بود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید براینکه به واسطه شکل مختصات فرهنگی و عرفی جامعه نمیتوان کاریکاتور را همانطور که برای دیگر موضوعات به کار برده می شود، استفاده کرد، گفت: برای موضوع مسجد باید شوئنات اسلامی حفظ شود، رعایت ظرافت های این عرصه از سوی کاریکاتوریست های میتواند این محدودیت های را تبدیل به فرصت نماید چرا که با به کاری خلاقیت بیشتر میتوان ظرفیت کاریکاتور را برای طرح یک موضوع مذهبی_ اجتماعی به کار بگیرند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه