فاطمه محمدی، شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد"

با مجموعه و منظومه ای قوام یافته از ایده ها روبرو هستیم

فاطمه محمدی، شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" گفت: با توجه به اهمیت ویژه بیلبرد های شهری غنای علمی موجود در این کارگاه ها میتواند گام بلندی در افزایش کیفیت فضاهای تبلیغی و فرنگی شهرهای بزرگ باشد
 

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، محمدی با اشاره به رویکرد های جاری در برگزاری این دست از کارگاه ها ادامه داد: آشتی بیش از پیش مردم با مساجد میتواند از جمله اهداف والای این مجموعه برنامه ها باشد لذا تلاش هنرمندان حاضر در این بستر معطوف به آن خواهد بود پیامی جدید را به مخاطب رسانده و جلوه ی بدیعی از مسجد در نگاه او بسازند.
وی با توضیح این نکته که قالب هایی همچون بیلبرد های شهری دارای گسترده مخاطب بسیار زیاد و به تبع آن اثرگذاری قابل توجهی دارند افزود: این قالب ها میتواند جایگاه های خطیر و مهم مسجد را به شکلی جدید تر احصا کرده و در معرض دید مخاطب قرار دهد.
به گفته محمدی وجود و نقش چنین کارگاه هایی بسیار حائز اهمیت خواهد بود چراکه به رغم برخی از محدودیت ها اما ما با مجموعه و منظومه ای قوام یافته از ایده ها و مهارت های تکنیکی روبرو هستیم.
گفتنی است "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد در شهر اصفهان برگزار شد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه