فاطمه محمدی، شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد"

با مجموعه و منظومه ای قوام یافته از ایده ها روبرو هستیم

فاطمه محمدی، شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" گفت: با توجه به اهمیت ویژه بیلبرد های شهری غنای علمی موجود در این کارگاه ها میتواند گام بلندی در افزایش کیفیت فضاهای تبلیغی و فرنگی شهرهای بزرگ باشد
 

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، محمدی با اشاره به رویکرد های جاری در برگزاری این دست از کارگاه ها ادامه داد: آشتی بیش از پیش مردم با مساجد میتواند از جمله اهداف والای این مجموعه برنامه ها باشد لذا تلاش هنرمندان حاضر در این بستر معطوف به آن خواهد بود پیامی جدید را به مخاطب رسانده و جلوه ی بدیعی از مسجد در نگاه او بسازند.
وی با توضیح این نکته که قالب هایی همچون بیلبرد های شهری دارای گسترده مخاطب بسیار زیاد و به تبع آن اثرگذاری قابل توجهی دارند افزود: این قالب ها میتواند جایگاه های خطیر و مهم مسجد را به شکلی جدید تر احصا کرده و در معرض دید مخاطب قرار دهد.
به گفته محمدی وجود و نقش چنین کارگاه هایی بسیار حائز اهمیت خواهد بود چراکه به رغم برخی از محدودیت ها اما ما با مجموعه و منظومه ای قوام یافته از ایده ها و مهارت های تکنیکی روبرو هستیم.
گفتنی است "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد در شهر اصفهان برگزار شد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مولفان : سید رضا مرتضایی، مهدی اصل فلاح سال چاپ: ۱۳۹2 تدوین کتاب فوق، با هدف نگاهی طراحانه به عناصر سازنده سیما و منظر شهـری، صورت پذیرفتـه است و با توجـه به سرفصل های اصلـی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه