قاسم رشیدی، شرکت کننده"کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد"

سطح کیفیت این سلسله کارگاه رو به رشد است

قاسم رشیدی، شرکت کننده"کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" گفت: عدم انتشار گسترده آثار در شهرهای بزرگ که به نظر میرسد ناشی از کمبود بستر های لازمه است از موانع پیش رو خواهد بود.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، رشیدی با بیان اینکه کارگاه های برگزار شده توسط زیباسازی به مراتب نسبت به سایر کارگاه های دیگر دارای سطح کیفی مناسبی هست، ادامه داد: برگزاری خوب این کارگاه را میتوان به عواملی همچون زمان بندی مناسب، برگزاری این دست از کارگاه ها در محل های مقتضی و بسترسازی های لازم نسبت داد.
به گفته وی اساتید به عنوان محوری ترین بخش کارگاه حاضر و از مشارکت کنندگان همگی دارای تراز علمی و حرفه ای درخوری بوده و همین امر باعث این می شود به طور کلی سطح کیفیت این کارگاه و پس از آن سلسله کارگاه های از این قبیل همواره رو به رشد باشد.
این هنرپژوه اهل استان فارس در پاسخ به سوالی مبنی بر موانع برگزار این دست از کارگاه ها، گفت: عدم وجود این کارگاه ها در دیگر استان ها و همچنین حجم ناکافی برگزاری همین دوره از کارگاه باعث این میشود ظرفیت های مطلوبی از جامعه هنری ایران در این کارگاه ها حضور پیدا ننمایند از طرفی عدم انتشار گسترده آثار در شهرهای بزرگ که به نظر میرسد ناشی از کمبود بستر های لازمه است از دیگر موانع پیش رو خواهد بود.
وی با پذیرش مسالحه و مفاهمه مابین دوگانه حضور حداکثری و یا حداقلی هنرمند در خلق آثار خود، ادامه داد: به نظر میرسد تنها راه حل این دوگانه ایجاد مسالحه و پیش گرفتن رویه این بیابینی است چراکه به هرشکل هر دو گذار صحیحی به نظر میرسند.
گفتنی است "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد در شهر اصفهان برگزار شد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه