محمد علی خوش کام، شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد"

لزوم ادامه سلسله کارگاه های سازمان زیباسازی برکسی پوشیده نخواهد بود

محمد علی خوش کام، شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" گفت: هنرمند و تولیدکنندگان طرح‌های گرافیکی در عرصه فعالیت حرفه ای نه نقش حداکثری مطلق و نه نقش حداقلی مطلق بر دوش دارند
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، خوش کلام با بیان اینکه کارگاه حاضر چه از حیث وجود تمرکز در برگزاری و چه از حیث مدت زمان مورد نیاز برای برگزاری بسیار خوب است، افزود: تراز علمی کارگاه با وجود اساتید به نام این عرصه تضمین شده است.
وی با اشاره به اثر محصولات فرهنگی همچون کاریکاتور و طرح های گرافیکی در شهروندان، ادامه داد: محل سوال در مورد میزان اثر گذاری و مدت آن است، به شخصه به این گذاره معتقدم که تصاویر مختلف اعم از طرح های گرافیکی و یا کاریکاتور ها صرفا میتوانند تذکری برای مخاطب تلقی بشوند و اساسا نمیتوانند اثر عمیق و بلند مدتی داشته باشند.
این فعال عرصه هنر و تصویر سازی با تاکید براینکه هنرمند و تولیدکنندگان طرح های گرافیکی در عرصه فعالیت حرفه ای نه نقش حداکثری مطلق و نه نقش حداقلی مطلق بر دوش دارند، گفت: بلکه این نقش بینابینی بوده و ترکیبی از هر دو نوع نگرش است بنابراین باید به خوبی فضای فعالیت هنرمند را درک کرده و بپذیریم هنرمند نه یک اپراتور برای انجام فعالیت اجرائی و نه تئوری پردازی برای خلق مفاهیم جدید است.
به گفته او اجرای چنین کارگاه های آموزشی بی شک عرصه ایست برای کشف ایده های جدید و تمرین مهارت های بدیع بنابراین لزوم ادامه آن برکسی پوشیده نخواهد بود.
گفتنی است "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد در شهر اصفهان برگزار شد.

فراخوان صفحات داخلی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه