حسین ابراهیمی، شرکت کننده"کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد"

پذیرش آثار هنری گرافیکی درگرو نوگرایی آن است

حسین ابراهیمی، شرکت کننده"کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" گفت: ابراهیمی بی‌شک جانمایی اکران محصولات کرافیگی با محتوای کاریکاتور می‌بایست بازنگری گردد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، ابراهیمی با اشاره به اینکه به طور قطع روند و حرکت سلسله کارگاه‌های برگزار شده توسط سازمان زیباسازی رو به صعود بوده است، ادامه داد: در هر دوره برگزاری این برنامه نه تنها بخش های جانبی بلکه حتی در محتوا کارگاه شاهد رفع اشکالات و نارسایی های قبلی بوده ایم.
وی با تاکید براینکه حضور اساتیدی همچون استاد اسداللهی، دوست محمدی و موسی زاده این کارگاه را یک سر و گردن بالاتر از سایر کارگاه ها قرار میدهد، افزود: پذیرش و فهم آثار هنری و به خصوص گرافیکی درگرو بدیع بودن و نوگرایی آن است، لذا پیشبرد این کارگاه ها بسته به طرح موضوعات جدید و پرهیز از تکرار موضوعات تکراری است.
به گفته این هنرمند در جانمایی اکران محصولات کرافیگی با محتوای کاریکاتور می بایست بازنگری گردد چراکه به واسطه تفاوت‌های تکنیکی و محتوایی بین کاریکاتورها و طرح های گرافیکی نمیتوان بسیاری از کاریکاتور ها را در مکان هایی همچون حاشیه اتوبان ها استفاده کرد.
گفتنی است "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد در شهر اصفهان برگزار شد.

تبلیغات فرهنگی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه