نوید پناه زاده شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک و مساجد":

اقدام سازمان زیباسازی بی شک اقدامی درخور تحسین است

ورود محصولات گرافیکی و از طرفی کارتون ها به فضای شهری مناسب ترین و متناسب ترین راه پیوند هنر و جامعه در صحنه شهر است
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، نوید پناه زاده ملکی تصویر ساز تهرانی حاضر در "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" با بیان اینکه بی تردید کیفیت دوره ها رفته رفته بهتر شده و بی شک این روند ادامه خواهد داشت بنابراین اگر شاهد نارسایی جزئی در بخش هستیم با توجه به تجربه شرکت در چندین دوره از این سلسله کارگاه ها قطعا در دوره های بعدی رفع خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به لزوم فضای باز برای ایده پردازی ادامه داد: شاید به نوعی بخشی که باید بیش از پیش به آن توجه کرد بخش موضوعات است چرا که با انتخاب موضوعاتی شبیه به ایده پردازی ها در یک راستا قرار گرفته و به تبع آن محصولات در یک فضای محدود تعریف میشوند.
این فعال فرهنگی با تشریح تفاوت های متمایز کننده صنعت طراحی وتولید محصولات گرافیکی با دیگر صنایع مبتنی بر هنر اذعان داشت: ورود محصولات گرافیکی و از طرفی کارتون ها به فضای شهری مناسب ترین و متناسب ترین راه پیوند هنر و جامعه در صحنه شهر است بنابراین اقدامات سازمان هایی همچون سازمان زیبا سازی شهرداری تهران بی شک اقدامی درخور تحسین است.
وی در ادامه این گفتگو با هوشمندانه شمردن تشکیل کارگاه ها برای تامین محتواهای مورد نیاز شهری به جای برون سپاری های محدود و صرفا اقتصادی بیان کرد: به واقع از بهترین اقدامات چندساله اخیر در این حوزه برگزاری این چنین ورک شاپ هایی است چرا که اینجا گنجینه ای ایده ها و مهارت را در اختیار داریم.
پناه زاده در بخش دیگری از صحبت های خود با اذعان به نقش حداکثری هنرمند در تولید محصولات و آثار ادامه داد: همین نقش حداکثری هنرمند است که به رغم محدودیت های گرافیکی و عدم امکان استفاده جلوه هایی همچون صدا، تصاویر گرافیکی و کارتون میتوانند مفاهیم پیچیده و بزرگی را تنها در یک فرم بیان کند.

فراخوان صفحات داخلی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه