علی میرایی شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک و مساجد":

کاریکاتور دارای اثرات منحصر به فرد رسانه ایست

در فضایی که برخی دیگر از رسانه ها نمیتوانند پیامی را به طور کامل به مخاطبان خود انتقال دهند این کاریکاتور است که با استفاده از ویژگی های ذاتی خود همچون مخاطب پسندی سعی در انتقال پیام مذکور دارد
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، علی میرایی، تصویر ساز اهل پایتخت در جمع سایر هنرپژوهان "کارگاه ملی طراحی گرافیک و کارتون مساجد" در مصاحبه ای اذعان داشت: کارگاه حاضر در نسبت با کارگاه هایی که در این حوزه برگزار گردیده آنچنان تفاوت مشخصی ندارد لیک به طور کلی سطح کیفیت این سلسله کارگاه در ترازی قابل قبول تعریف میگردد.
وی در ادامه با تایید این نکته که حرمت نهیدن به موضوعات دینی و مذهبی به رغم وجود محدودیت ها در خلق آثار نشان از جایگاه والای مفاهیم و درک هنرمند دارد، مطرح ساخت: حرکت هنرمندان با وجود این محدودیت ها باعث گشته هنرمندان حاضر بیش از آنچه که تصور میشد با محیط و فضای جدی فعالیت های حرفه ای در این حوزه آشنا گردند.
این هنرمند عرصه کاریکاتور در ادامه افزود: در فضایی که برخی دیگر از رسانه ها نمیتوانند پیامی را به طور کامل به مخاطبان خود انتقال دهند این کاریکاتور است که با استفاده از ویژگی های ذاتی خود همچون مخاطب پسندی سعی در انتقال پیام مذکور دارد از طرفی در چنین فضایی نگاه عمومی به کاریکاتور به عنوان ابزار مسخره نمودن هر مسئله یا موضوعی جای خود را به کاریکاتور به عنوان رسانه فاخر میدهد.
وی یا توضیح ظرفیت های متفاوت کاریکاتور در نسبت با سایر جلوه های هنری همچون سینما بیان کرد: مشخصا در حوزه مسائل مالی و از طرفی آنی بودن انتقال پیام از سوی طرح و طراحی، کاریکاتور رسانه ایست دارای اثرات منحصر به فرد بنابر این میبایست نگاه جدی تری به این قالب از هنر داشته باشیم.

فراخوان صفحات داخلی

معرفی کتاب

  • سیروس قائم مقامی درسال 1308 در شهر کرج متولد شد . وی مجسمه‌سازی را زیر نظر مستقیم پروفسور مارینو مارینی - مجسمه ساز مشهور ایتالیایی فرا گرفت و در این دوران از شاگردان ممتاز او…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه