مهدی عزیزی شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک و مساجد":

اثرکاریکاتور قابل توجه و عمیق است.

بدون شک برنامه های جانبی کارگاه حاضر همچون بازدید از آثار باستانی کمک شایانی بر ایده پردازی های بکر و بدیع مینماید.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مهدی عزیزی، کارتونیست اراکی طی مصاحبه ای کوتاه که در جمع هنر پژوهان "کارگاه ملی طراحی گرافیک و کارتون مساجد" گفت: سازمان زیباسازی شهرداری تهران با حرکتی پرشتاب به سوی افزایش سطح کیفیت این سلسله کارگاه ها نقش مهمی را در جهت بلوغ هرچه بیشتر جامعه هنری به خصوص تصویرسازان ایفا مینماید اما آنچه که در این بین می بایست مدنظر قرار گیرد انتخاب موضوعاتی است که به خصوص برای جامعه کارتونیست محدودیت های زیادی به دنبال نداشته باشد.
وی با تشریح ویژگی های یک کاریکاتور متعالی ادامه داد: با توجه به وظیفه ذاتی کاریکاتور مبنی بر وارد ساختن تلنگر به موضوعات مورد سوال جامعه، ایده های مناسب و از طرفی وجود تکنیک های ساخت پخته محصولی اثر گذار تولید مینمایدبنابر این هر کارتونیست می بایست با درک موضوعات اساسی جامعه در پی پرورش قوه ایده یابی و پس از آن پرورش مهارت های تکنیکی خود باشد.
هنرمند اهل استان مرکزی در ادامه با تشریح تبعات مثبت استفاده محصولات هنرپژوهان این کارگاه در عرصه عمل اذعان کرد: این اتفاق، اتفاق بسیار مثبتی است چرا که در پی آن ابتدا هنرمند احساس مفید و جدی بودن مینماید و دوم آنکه محتوا مورد نیاز سازمان های متقاضی با ترازی مطلوب به دست می آید.
وی در ادامه گفت: با توجه به ویژگی های ذاتی کاریکاتور همچون هزینه به مراتب کمتر نسبت به سایر جلوه های هنری همچنین امکان خلاصه نمودن مفاهیم پیچیده در آن، اثر این قالب از هنر قابل توجه و عمیق است.
عزیزی در بخش پایانی صحبت های خود بیان کرد: بدون شک برنامه های جانبی کارگاه حاضر همچون بازدید از آثار باستانی کمک شایانی بر ایده پردازی های بکر و بدیع مینماید و این بدین معنا است که با توجه به موضوع کارگاه جاری یعنی مسجد بازدید از مساجد به نام اصفهان مثمر ثمر خواهد بود.

فراخوان صفحات داخلی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه