دانش پژوه شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک و مساجد":

غنای علمی و سطح حرفه ای اساتید حاضر از امتیازات ویژه این کارگاه است

روحی با بیان اینکه با باز تعریف مفاهیم مورد توجه جامعه امروز در چارچوبی جدید و بدیع می توان بار دیگر این مفاهیم را برای عامه مردم قابل اقناع تر نمود، گفت: به عنوان یک شرکت کننده با سابقه ی شرکت در چهار کارگاه آموزشی غنای علمی و سطح حرفه ای اساتید حاضر را از امتیازات ویژه این سلسله کارگاه های میدانم اما تامین بستر های مورد نیاز کار گروهی را از زمره مسائلی میدانم که میتوان توجه بیشتری به آن داشت.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، فاروق روحی، دانش پژوه "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" با اشاره به روند رو به رشد کیفیت کارگاه های برگزار شده دراین حوزه گفت: رشد و بلوغ هرچه بیشتر هنرمندان این عرصه در گرو وجود بستر هایی به منظور بحث و گفتگو است.
این تصویر ساز خراسانی با اذعان به لزوم تبادل اطلاعات حرفه ای در بستر چنین کارگاه هایی ادامه داد: کارگاه حاضر توانسته نسبت به دوره های قبلی خود تراز قابل قبولی از این بستر را فراهم نماید.
وی در پاسخ به این پرسش که «این سبک از کارگاه ها در تسری مفاهیم والای انسانی و دینی چقدر موثر است» گفت: بدون شک نقش این بستر های منسجم قابل انکار نبوده چرا که ماندگاری محصولات گرافیکی و تصویری میتواند به مراتب طولانی تر از سایر جلوه های هنر باشد و از طرفی میتواند عمق نسبتا زیادی در اذهان و افکار عمومی داشته باشد بنابراین تولید محصولات تصویری در پرتو مفاهیمی که نام برده شد میتواند گام موثری در تسری این مفاهیم باشد.
روحی در ادامه با برشمردن امتیازات ملموس محصولات مذکور که مشخصا در فضاهای تبلیغاتی و فرهنگی شهرها ظهور و بروز دارند، افزود: سهل الوصول و عام المنفعه بودن تصاویر و تولیدات گرافیکی مستقر در بسترهای شهری این برتری را به این محصولات می بخشد که نسبت به جلوه های دیگر هنری همچون فیلم های سینمایی عموم جامعه را مخاطب قرار دهند و این به معنی گستره پهناور مخاطب است.
وی ادامه داد: با بازتعریف مفاهیم مورد توجه جامعه امروز در چارچوبی جدید و بدیع می توان بار دیگر این مفاهیم را برای عامه مردم قابل اقناع تر نمود که از این دست میتوان به مسئله فلسطین و در مقام بالاتر لزوم توجه ویژه به مساجد را برشمرد.

فراخوان صفحات داخلی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه