سعید صادقی، شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد":

برگزاری این کارگاه نقش موثری در جهت دهی ایده های هنرمندان این عرصه دارد

سعید صادقی، شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" گفت: افزایش طول مدت کارگاه منجر به تخصیص زمان بیشتری به منظور ایده یابی و تولید تکنیکی محصولات می شود.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این کارتونیست اهل استان فارس با بیان اینکه برنامه ریزی منسجم و بر پایه زمانبندی صحیح از زمره ویژگی های ممتاز این کارگاه است، ادامه داد: از طرفی برگزاری این کارگاه در شهر اصفهان نقش موثری در جهت دهی ایده های هنرمندان این عرصه دارد.
وی با اشاره به افزایش طول مدت این کارگاه افزود: این افزایش طول مدت کارگاه منجر به تخصیص زمان بیشتری به منظور ایده یابی و تولید تکنیکی محصولات می شود که به تبع آن منجر بلوغ بیش از پیش تولیدات گرافیکی خواهد شد.
به گفته صادقی حضور اساتید به نام این عرصه، برای شرکت کنندگان در این کارگاه قوت قلبی خواهد بود که بی‌شک نشان از مدیریت هوشمندانه مسئولان برگزاری دارد.
او با تاکید بر اینکه برگزاری این نوع کارگاه ها جایگزین مناسبی برای برون سپاری فرآیند تولید محصولات گرافیک شهری است، گفت: با برگزاری چنین کارگاه هایی میتوان مجموعه ای از ایده های مختلف را گردآوری کرد.
وی با اشاره به اینکه نهادی همچون سازمان زیباسازی شهرداری تهران می تواند از مجموعه‌ای از ایده‌ها استفاده نماید، افزود: هنرمندان حاضر نیز به واسطه حضور آثارشان در محیط اجتماع به شکل طبیعی سعی در ارائه جدی ترین و بهترین مخلوقات خویش دارند از طرفی این هنرمندان حضور خود را جدی تر از قبل احساس میکنند.
صادقی در بخش پایانی صحبت های خود با تشریح برتری های ذاتی کاریکاتور نسبت به دیگر قالب های هنری بیان کرد: خلاصه شدن مفاهیم والای انسانی در قالبی تک فرم همچون کاریکاتورهای این اجازه را به مخاطب میدهد تا در لحظاتی کوتاه آنچه راکه باید دریافت نمیاد.

فراخوان صفحات داخلی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه