عباس برنگی شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد"

چنین کارگاه هایی به هویت بخشی هنرمندان کمک می کند

عباس برنگی شرکت کننده "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" گفت: ویژگی مهم این کارگاه ها جلب توجه هنرمندان و مسئولان به ظرفیت فضاهای نمایش شهری برای فرهنگ سازی مفاهیم دینی و انسانی است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این طراح گرافیک اهل تهران با اشاره به برتری های ویژه "کارگاه ملی طراحی گرافیک مساجد" نسبت به سایر کارگاه های مشابه ادامه داد: به رغم وجود این برتری ها این کارگاه ها دچار رکود در موضوع شده و طرح موضوعات در یک راستا و در چند کارگاه ها پیاپی باعث می شود محصولات گرافیکی این بستر با ایده هایی شبیه به هم عرضه شود.
وی افزود: از مهمترین ویژگی های بارز این کارگاه ها حضور اساتید ممتاز و وجود شرکت کننده های تراز بالا این عرصه است و همین موارد است که هنرمندان حاضر در این کارگاه را چه از حیث ایده یابی و چه از حیث تکنیکی رشد می دهد.
برنگی با تشریح لزوم تغییر نگرش نهادهای متولی فضاهای نمایش شهری از تبلیغات صرف به سوی مسائل فرهنگی و فرهنگ سازی گفت: بدون شک وجود چنین کارگاه هایی با توجه به استفاده خروجی آن در عرصه عمل به هویت بخشی هنرمندان این عرصه کمک شایانی میکند.
وی در ادامه با توضیح نظام بندی مخاطبان در جامعه امروز افزود: بخش زیادی از جامعه امروز ما با رسانه هایی که حاوی محتوای مذهبی و دینی هستند فاصله دارند بنابراین محصولات گرافیکی با مضامین دینی میتوانند این فاصله را کم و توجه این دسته از مخاطبان را به مفاهیم بلند دینی جلب نمایند.

فراخوان صفحات داخلی

معرفی کتاب

  • سیروس قائم مقامی درسال 1308 در شهر کرج متولد شد . وی مجسمه‌سازی را زیر نظر مستقیم پروفسور مارینو مارینی - مجسمه ساز مشهور ایتالیایی فرا گرفت و در این دوران از شاگردان ممتاز او…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه