مناقصه و مزایده

پنج شنبه, 23 فروردين 1397 08:46
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

موضوع مناقصه: تأمین حدود 85 نفر نیروی نگهبان جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن و محوطه های متعلق به سازمان زیباسازی شهر تهران

آگهی تجدید مناقصه عمومیشماره 1-1-971- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین حدود 85 نفر نیروی نگهبان مورد نیاز جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن ومحوطه های متعلق سازمان زیبا سازی شهر تهران.3- مبلغ پایه برآورد اولیه: مبلغ 37,920,755,016…
یکشنبه, 13 اسفند 1396 08:57
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دوم)- دو مرحله ای شماره 6-12-96

آگهی تجدید مناقصه عمومی (دوم)- دو مرحله ایشماره 6-12-96 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی "عرشه پلهای هوایی (پیاده و سواره) و…
چهارشنبه, 25 بهمن 1396 09:28
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

موضوع مناقصه: تأمین حدود 85 نفر نیروی نگهبان جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن و محوطه های متعلق به سازمان زیباسازی شهر تهران

آگهی مناقصه عمومی  شماره 5-11-96 1-مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-موضوع مناقصه عبارت است از: تأمین حدود 85 نفر نیروی نگهبان مورد نیاز جهت امور حفاظتی و مراقبتی اماکن و  محوطه های متعلق سازمان زیبا سازی شهر تهران. 3-مبلغ پایه برآورد اولیه: مبلغ…
آگهی تجدید مناقصه عمومی- دو مرحله ایشماره 4-11-96 1. مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2. موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع¬آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی "عرشه پلهای هوایی (پیاده و سواره) و بیلبورد"…
دوشنبه, 09 بهمن 1396 13:08
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری (8 الی 16:00)

موضوع مزایده : مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 5-11-961- مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:الف) 1 مجموعه استند دو وجهی با مبلغ برآورد پایه 15.056.250.000 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایدهب) 1 مجموعه پرتابل…
دوشنبه, 13 آذر 1396 15:21
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری (8 الی 16:00)

موضوع مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی  شماره 4-9-96 1-    مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مزایده:مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: (الف) 9 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی "عابر پیاده و سواره رو" با مبلغ…
دوشنبه, 13 آذر 1396 10:34
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مناقصه انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی "عرشه پلهای هوایی (پیاده و سواره) و بیلبورد"

آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ای شماره 3-9-96 مناقصه گزار:سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مناقصه عبارت است از: انتخاب پیمانکار مربوط به تهیه، چاپ، نصب، جمع­آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی منصوب برروی "عرشه پلهای هوایی (پیاده و سواره) و بیلبورد" در سطح…
آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ای شماره 2-9-96 مناقصه گزار:سازمان زیباسازی شهر تهران موضوع مناقصه عبارت است از:انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع­آوری و امحاء بنرهای سازه­های فرهنگی "پرتابل" در سطح مناطق شهرداری تهران، به شرح مندرجات اسناد مناقصه مبلغ و برآورد انجام کار:…
آگهی مزایده عمومی  شماره 3-8-96 1-    مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-موضوع مزایده:مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی در داخل محوطه سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداری تهران شامل (بیلبورد، تابلو دیواری ،تابلوی اطلاع رسانی، تابلوی سردرب فروشگاهی، استرابورد و لمپوست…
چهارشنبه, 25 مرداد 1396 07:45
تاریخ توزیع اسناد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازی 140 یونیت پله برقی در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

"آگهی مناقصه عمومی- دو مرحله ای" شماره 1-5-96 1. مناقصه گزار:سازمان زیباسازی شهر تهران 2. موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازی 140 یونیت پله برقی در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران 3. مبلغ برآورد انجام کار: 287.000.000.000 (دویست و هشتاد و هفت…
دوشنبه, 23 مرداد 1396 10:08
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری (8 الی 16:00)

مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

  آگهی مزایده عمومی شماره 2-5-96 1-    مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مزایده:مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل: (الف) 1 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی "عابر پیاده و سواره رو" با…
پیرو درج آگهی مورخ 24/11/95 درخصوص اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک دو پهنه، بدینوسیله شرایط متقاضیان بشرح ذیل اصلاح می گردد. (دارا بودن یکی از شرایط ذیل)الف) دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه…
پیرو آگهی مندرج مورخ 26/10/1395درخصوص پروژه اجرای عملیات گودبرداری، حفاظت از گود، اجرای سازه اصلی و سقف ساختمان های جدید مجموعه اتحادیه ، بدینوسیله مبلغ برآورد کار به 47.000.000.000 ریال اصلاح می گردد. کلیه متقاضیان واجد شرایط مندرج در آگهی صدر الذکر ، می توانند…
سه شنبه, 26 بهمن 1395 09:32
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

  آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای شماره 21-11-95   1.مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2.موضوع مناقصه عبارت است از:اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک دو پهنه ( پهنه شمال و جنوب شرق…
شنبه, 16 بهمن 1395 08:50
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر

مناقصه انتخاب مدیر پیمان پروژه مرمت و بهسازی خانه معصومه و حمام قدیمی مجموعه اتحادیه

" آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای " شماره 19-11-95 1-    مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران 2-    موضوع مناقصه: انتخاب مدیر پیمان پروژه مرمت و بهسازی خانه معصومه و حمام قدیمی مجموعه اتحادیه. 3-    محل اجرا : تهران، خیابان لاله زار جنوبی، انتهای بن…
صفحه5 از16

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه