مناقصه و مزایده

سه شنبه, 24 مهر 1397 09:41
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 5-7-97

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 5-7-97 پیرو آگهی شماره 5-7-97 مورخ 16/7/1397 ، به اطلاع می رساند یک مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی با مبلغ برآورد تقریبی پایه 33,000,000,000 ریال به مجموعه های قبلی اضافه گردید.اسناد مزایده تا تاریخ 30/7/1397 قابل ارائه…
دوشنبه, 16 مهر 1397 09:47
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 5-7-971- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) یک مجموعه تابلوهای منصوب بر روی "بیلبورد" با مبلغ برآورد پایه 29,330,307,738 ریال بر اساس مندرجات اسناد مزایده.(ب)…
یکشنبه, 15 مهر 1397 09:22
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران

شماره آگهی 8-7-97آگهی مناقصه عمومی1- مناقصه گزار : سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه : اجرای عملیات حذف زوائد و پیرایش شهری در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران به تفکیک دو مجموعه (پهنه شرق : مناطق 1-3-4-7-8-12-13-14-15-16-20 و پهنه غرب: مناطق 2-5-6-9-10-11-17-18-19-21-22)3- برآورد انجام…
چهارشنبه, 07 شهریور 1397 09:26
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

بهسازی محوطه ورودی بیمارستان سینا

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 7-6-971- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: بهسازی محوطه ورودی بیمارستان سینا واقع در تهران، خیابان امام خمینی، میدان حسن آباد، بیمارستان سینا.3- برآورد انجام کار: مبلغ پایه برآورد انجام کار 6.900.000.000 ریال (بر مبنای فهرست بهاء سال…
شنبه, 03 شهریور 1397 08:13
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

جمع آوری پل عابر پیاده (موجود)، ساخت و احداث پل جدید در تقاطع شهید تندگویان – میعاد

" آگهی مناقصه عمومی"شماره 6-5-971- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: جمع آوری پل عابر پیاده (موجود)، ساخت و احداث پل جدید، خرید، حمل، نصب و راه اندازی پله برقی در تقاطع شهید تندگویان – میعاد واقع در منطقه 19 شهرداری.3- برآورد…
چهارشنبه, 10 مرداد 1397 08:26
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 1500 دستگاه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران

1- مزایده گزار : سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده : بهره برداری تبلیغاتی بر روی بدنه 1500 دستگاه اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران با مبلغ برآورد پایه 480.684.706.000 ریال به شرح اسناد مزایده .3- شرایط متقاضی : متقاضی باید شخصیت حقوقی…
سه شنبه, 26 تیر 1397 06:48
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی شماره 5-4-97 مورخ 9/4/97

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی پیرو آگهی مناقصه شماره 5-4-97 مورخ 9/4/97 مندرج در صفحه سوم روزنامه همشهری با موضوع "رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد، تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی عابر پیاده و سواره رو،…
شنبه, 30 تیر 1397 17:52
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی

آگهی تمدید فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی پیرو آگهی مناقصه شماره 5-4-97 مورخ 9/4/97 مندرج در صفحه سوم روزنامه همشهری با موضوع "رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد، تابلوهای منصوبه بر روی عرشه پل های هوایی عابر پیاده و سواره رو،…
دوشنبه, 25 تیر 1397 10:12
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 3-4-97

اصلاح آگهی مزایده عمومی شماره 3-4-97 پیرو آگهی شماره 3-4-97، به اطلاع می رساند با توجه به اضافه شدن مجموعه پانل شیشه ای به مجموعه های مزایده، متن و موضوع آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد :1- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات…
شنبه, 16 تیر 1397 14:06
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی مزایده عمومی مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومیشماره 3-4-971- مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:(الف) 5 مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی "عابر پیاده و سواره رو" با مبلغ برآورد تقریبی پایه…
شنبه, 16 تیر 1397 08:59
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 14:00

آگهی مناقصه عمومی رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری

آگهی مناقصه عمومیشماره 5-4-971- مناقصه گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مناقصه عبارت است از: رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد، تابلوهای منصوبه بر روی عرشهپل های هوایی عابر پیاده و سواره رو، استندهای دو وجهی، استرابردها(پرتابل) پنل های شیشه ای…
چهارشنبه, 30 خرداد 1397 10:28
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاور ،پروژه "پیاده راه سازی خیابان شهریار" واقع در منطقه 11 شهرداری تهران

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاوربه روش کیفیت و قیمت (QCBS)4-3-97 سازمان زیباسازی درنظر دارد خدمات مشاوره، پروژه "پیاده راه سازی خیابان شهریار" واقع در منطقه 11 شهرداری تهران، حدفاصل خیابان های حافظ تا رازی را براساس قانون مناقصات و نظام فنی…
چهارشنبه, 23 خرداد 1397 11:26
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاور برای پروژه "مرمت و احیا و مقاوم سازی لرزه ای بنای تئاتر نصر"

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شناسایی مشاوربه روش کیفیت و قیمت (QCBS)2-3-97 سازمان زیباسازی درنظر دارد خدمات مشاوره، پروژه "مرمت و احیا و مقاوم سازی لرزه¬ای بنای تئاتر نصر" را براساس قانون مناقصات و نظام فنی اجرایی شهرداری تهران از طریق مناقصه عمومی…
سه شنبه, 22 خرداد 1397 09:50
تاریخ توزیع اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

"آگهی مناقصه عمومی" شماره 3-3-97 با موضوع :خرید و تحویل 50 مجموعه 15 تایی لوازم ورزشی و تندرستی و 22 مجموعه 6 تایی لوازم ورزشی و تندرستی ویژه معلولین

"آگهی مناقصه عمومی"شماره 3-3-97 1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران2- موضوع مناقصه: خرید و تحویل 50 مجموعه 15 تایی لوازم ورزشی و تندرستی و 22 مجموعه 6 تایی لوازم ورزشی و تندرستی ویژه معلولین3- برآورد انجام کار: مبلغ 6.100.000.000 (شش میلیارد و یکصد میلیون)…
پنج شنبه, 23 فروردين 1397 08:58
تاریخ توزیع اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8:00 لغایت 16:00

آگهی مزایده عمومی شماره 1-1-97

آگهی مزایده عمومیشماره 1-1-971- مزایده گزار: سازمان زیبا سازی شهر تهران2- موضوع مزایده: مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی در داخل محوطه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران شامل (بیلبورد، تابلو دیواری، تابلوی اطلاع رسانی، تابلوی سردرب فروشگاهی،…
صفحه4 از16

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه